ANBI-status

Conform de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-status publiceert Stichting IJsselbiënnale de volgende gegevens:

Contactgegevens

Stichting IJsselbiënnale
Havenplein 20
7411 ME  Deventer
0570 244002
info@ijsselbiennale.nl
RSIN 857171392

Bestuur

Henk Hengeveld, voorzitter
Hetty Klavers, secretaris
Ton Jacobs, penningmeester
Marco Bod, lid

Doelstelling

De stichting IJsselbiënnale heeft ten doel het bevorderen van het culturele klimaat en de zichtbaarheid van de IJsselvallei. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het periodiek vormgeven, organiseren en exploiteren van de IJsselbiënnale, een groot cultureel evenement met als basis een kwalitatief hoogstaande buitententoonstelling van beeldende kunst langs de IJssel, met zowel een culturele als recreatieve doelstelling.
Het evenement is toegankelijk voor zowel een breed publiek uit de regio zelf, als gericht op het trekken van nieuwe bezoekers naar de regio.

Beloningsbeleid

Voor de salariëring van directie en medewerkers die aan de IJsselbiënnale verbonden zijn, worden de richtlijnen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

De bestuursleden ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Ze ontvangen wel een vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten (statuten, artikel 4.8).

Jaarrekening

Hier kunt u de jaarrekening over 2019 downloaden.

Cultural Governance Code

Stichting IJsselbiënnale onderschrijft en volgt de CulturalGovernance Code voor Cultuur.