Blogs – Visie op het landschap

De IJsselbiënnale is een manifestatie die gaat over de verhouding tussen mens en landschap.

Aanleiding én thema is de impact van klimaatverandering op ons landschap: een even urgent als relevant onderwerp dat de samenleving voor forse dilemma’s en discussies stelt. We kunnen dit probleem alleen het hoofd bieden als we bereid zijn tot een fundamentele verandering van attitude. Die vraagt om een andere manier van kijken naar onszelf en onze omgeving, het IJssellandschap.
In een serie blogs vragen wij verschillende mensen met hart voor dit landschap om hún visie te geven op onze IJsselvallei.