Eefde

Twentekanaal
Eefde
14.06.17 - 24.09.17

Het Sluizencomplex in Eefde ligt niet direct aan de route van de IJsselbiënnale. Het complex is gebouwd in 1933 en bestaat uit een schutsluis, een gemaal en een aflaatwerk. De schutsluis is nodig vanwege het verschil in waterstanden tussen de IJssel en het Twentekanaal. De waterstand in het kanaal is hoger en heeft een vast waterpeil, terwijl de stand van de IJssel sterk wisselt. Het aflaatwerk wordt gebruikt om water uit het Twentekanaal naar de IJssel te lozen.

Van 2016 tot 2020 wordt er gewerkt aan een tweede sluiskolk aan de noordzijde van de bestaande sluis. De tweede sluis is geschikt voor grotere schepen en moet de huidige wachttijden bij de sluis verkorten: een economische stimulans voor de regio en het achterliggende Twente. Ook zijn er plannen om een waterkrachtcentrale bij de sluis te ontwikkelen.

Twentekanaal Zutphen

Het Twentekanaal is in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Tussen 2004 en 2007 wordt het kanaal verbreed en verdiept, zodat ook grote schepen het kanaal kunnen bevaren. Wil je het kanaal volgen, maar heb je geen schip? Reis dan per trein tussen Zutphen en Enschede. Het kanaal loopt namelijk vrijwel parallel met de spoorlijn.