Voorsterklei

de ruimte voor de Rivier
Voorst
14.06.17 - 24.09.17

Dijkverlegging Voorsterklei

Om het gebied langs de IJssel te beschermen tegen hoogwater krijgt de rivier bij Voorsterklei meer ruimte door de aanleg van een nieuwe waterkerende dijk. Dit project is opgeleverd in oktober 2016. In het noorden en zuiden van de Voorsterklei is een instroomopening gemaakt door de oude dijk te verlagen tot drempel. Het water stroomt naar verwachting eens in de vijfentwintig jaar over de drempels. In de Voorsterklei leidt dit tot een waterstanddaling van negenentwintig centimeter. De fietsroute van de IJsselbiënnale loopt langs het gebied dat bij hoogwater overstroomt, over de nieuwe dijk. Meer informatie over het Ruimte voor de Rivier-project in de Voorsterklei is onder andere de vinden aan het begin van de nieuwe dijk en langs de route bij het nieuwe gemaal Nijenbeek.

Bijzondere boerderijen

Om ruimte te kunnen maken voor de rivier hebben verschillende huizen en boerderijen moeten wijken in de Voorsterklei. Soms omdat de nieuwe dijk door een huis of boerderij zou lopen, andere huizen of boerderijen kwamen anders in het overstromingsgebied kwam te liggen. Nabij de Bandijk in Voorsterklei liggen de woningen buiten de stroombaan en op voldoende hoogte zodat ze behouden konden worden. Verschillende families hebben in de directe omgeving of buiten de Voorsterklei een nieuwe locatie gevonden en voor hen zijn nieuwe huizen en boerderijen gebouwd. Voor de familie Wijers is in de directe nabijheid een terp aangelegd. Deze nieuwe terp biedt plaats aan een grotere, moderne boerderij met een nieuwe bedrijfsvoering: boerderij De Schnaauwert. Met het verplaatsen van dit agrarische bedrijf is direct een oplossing gevonden voor het toekomstig beheer van het nieuwe buitendijkse gebied.    

Gemaal Nijenbeek

In het kader van het Ruimte voor de Rivier-project is in de Voorsterklei een nieuw gemaal gebouwd. Gemaal Nijenbeek zorgt ervoor dat gebieden na overstroming of een overschot aan regenwater relatief snel weer droog zijn door het water uit de nieuwe binnendijkse gebieden te pompen. De besturing van het nieuwe gemaal wordt geregeld vanuit het kantoor van Waterschap Vallei en Veluwe. Het oude gemaal Middelbeek reguleert het waterpeil in de stroomgebieden van de Voorsterbeek en de Lage Leiding. Zowel het oude als het nieuwe gemaal ligt in het gebied van Landgoed Beekzicht. De noordpunt van de Voorsterklei is een mooi agrarisch gebied met een hoge natuurwaarde. Vandaar dat bij het nieuwe gemaal een rustplaats met bankjes is aangelegd voor fietsers en wandelaars.