Hoog en droog

Maze de Boer

Je kunt Maze de Boer (Nederland, 1976) omschrijven als een multidisciplinaire kunstenaar. Hij kijkt met nieuwsgierigheid de wereld in en legt een onbewuste manier van kijken naar kunst onder de loep. Op de locatie van een kunstwerk spelen de geschiedenis en de context van de tentoonstelling een belangrijke rol. De Boer roept een vorm van verwondering op bij toeschouwers bij het zien van zijn werk. De toeschouwer heeft een bijdrage aan het werk, door zijn manier van benaderen en een eventuele interactie.

Om de dijken naast de IJssel bij hoogwater te ontlasten en de rivier meer ruimte te bieden is de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld aangelegd. Deze loopt vol als het water in de IJssel extreem hoog is. De acht kilometer lange geul zorgt er dan voor dat de waterspiegel in de rivier 71 centimeter daalt. In dit van bebouwing en begroeiing gestripte gebied, vlak bij Vorchten, plaatst Maze de Boer een vervreemdend beeld. Het is een schip dat op het gras balanceert, met zijn neus in de wind. De Boer doorbreekt letterlijk en figuurlijk het vertrouwde beeld van een schip op het water op een plek die volgens de prognose om de tachtig jaar noodzakelijk onder water staat. Het kunstwerk onderstreept de dramatiek van een plek die door grootschalig menselijk ingrijpen impact heeft op mens en natuur…

Met dank aan: Familie Kraaijenbrink, Gemeente Heerde, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, De Kleine Naald en Rijkswaterstaat

Maze de Boer

mazedeboer.nl

Referentiewerk

Langs de route

IJssellandschapsbeeld

IJssellandschapsbeeld

9. Mai 2017 - 1. Oktober 2017

Landgoed Anningahof

Landgoed Anningahof

21. Mai 2017 - 29. Oktober 2017

Veessen-Wapenveld

Veessen-Wapenveld

14. Juni 2017 - 24. September 2017