Moderne devotie

Observatorium

Observatorium is een samenwerkingsverband van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger (Nederland). In hun werk leggen zij verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. Veel van het werk in de openbare ruimte van Observatorium is terug te voeren op de naam van het samenwerkingsverband. Dat geldt ook voor dit kunstwerk. Er wordt een specifieke manier van observeren aan de orde gesteld. Hier keert de blik zich naar binnen. Op deze locatie staat een omsloten ruimte. Gemaakt van materialen die langs de IJssel veel worden gebruikt: heel gewone, simpele en doelmatige betonnen keerwanden.

‘Moderne Devotie’ bestaat uit hoge gesloten wanden met binnenin een omgang die boven de grond zweeft. Als de uiterwaarden onderlopen stroomt het water deze ‘kloostertuin zonder klooster’ in. Aan de rivierzijde is een opening die al balkon uitzicht biedt op het landschap, op de veranderende wereld. Met ‘Moderne Devotie’ verwijst Observatorium naar Middeleeuwse gelovige werkgemeenschappen die het voorbeeld van Geert Grote volgden. De spirituele beweging van grondlegger Geert Grote heeft zijn bakermat in de IJsselstreek. Wie in deze omsloten tuin is, komt even tot stilstand.

Met dank aan: Familie Hassink, Gemeente Epe, LandRaad Advies en Taxatie en Bemiddeling

Observatorium

observatorium.org

Referentiewerk

Langs de route

Migratie van Wolven en Edelherten

Migratie van Wolven en Edelherten

14. Juni 2017 - 24. September 2017

De magische onderwaterwereld van de IJssel

De magische onderwaterwereld van de IJssel

12. Mai 2017 - 30. August 2017

Wijhe

Wijhe

14. Juni 2017 - 24. September 2017