Havikerwaard

Een duurzame toekomst voor de Havikerwaard

De Havikerwaard is een prachtig uiterwaardengebied van de IJssel. K3Delta, gespecialiseerd in zandwinning en gebiedsontwikkeling, werkt samen met Landgoed Middachten aan het gebied Havikerwaard-Zuid. Door zandwinning wordt er een nevengeul langs de IJssel aangelegd. Het project zorgt voor hoogwaterveiligheid, een nieuw natuurgebied, de aanleg van fiets- en wandelroutes en er wordt bijgedragen aan langjarige instandhouding van kasteel Middachten.

Duurzame energie 

In de loop van 2021 wordt er een drijvend zonnepark gerealiseerd met een afgewogen inpassing voor natuur en landschap. Hierdoor kan zand worden gewonnen met lokaal opgewekte stroom. De overige stroom wordt teruggeleverd aan het net. Het park gaat jaarlijks evenveel energie opwekken als dat 800 huishoudens verbruiken. 

Aandacht voor ecologie 

De zonnepanelen zijn extra licht doorlatend, waardoor er zonlicht door de panelen heen in het water komt. Ook komen er onder en naast de zonnepanelen kokosstructuren waar planten, mosselen en oesters zich aan kunnen hechten. 

Meer informatie
www.k3.nl/havikerwaardzuid