Volta Engergy

Bedrijven huren momenteel vaak een dieselaggregaat als zij mobiele energie nodig hebben op locaties waar onvoldoende netaansluitingen aanwezig zijn voor hun stroombehoefte. Een dergelijk aggregaat veroorzaakt stank- en geluidsoverlast en stoot meerdere vervuilende uitlaatgassen uit. Zo’n aggregaat geeft dus overlast in de directe omgeving en is slecht voor het milieu.  

Wij combineren krachtige zonne-energie en Lithium accu’s, om zo energie te kunnen genereren op locaties met een stroomvraag. Met de zonnepanelen wordt er op een dag minimaal evenveel energie opgewekt als er kan worden opgeslagen in de accu’s. Voor bedrijfszekerheid is in het systeem een speciale bio-brandstof aggregaat verwerkt, dat er slechts staat als back-up. De back-up aggregaat geeft klanten het vertrouwen dat er altijd genoeg stroom is, ook als de zon niet schijnt of bij technische mankementen.