Domas van Wijk

Domas van Wijk (Zeist, 1993) is een van de jongste deelnemers aan de IJsselbiënnale. Hij is als kunstenaar voorgedragen door Alphons ter Avest met wie hij in een speciaal talentontwikkelingstraject samenwerkt bij de realisering van zijn kunstwerk.

Domas van Wijk is in zijn werk op zoek naar onverwachte en nieuwe verschijnselen of gedragingen die voortkomen uit de interactie tussen verschillende materialen. Alledaagse gebruiksvoorwerpen onderwerpt Van Wijk aan zijn onderzoek. En dat levert verrassende resultaten op. 'Ik zie mijzelf als een soort 'Dokter Love': een matchmaker die als een chemicus verschillende ingrediënten bij elkaar gooit en hoopt op een alternatieve vorm van leven. Een leven waarbij de relatie centraal staat en absoluutheid tot het verleden behoort.’

Voor zijn bijdrage aan de IJsselbiënnale focust Van Wijk zich op verzilting: één van de mondiale gevolgen van klimaatverandering.

Domas van Wijk

domasvanwijk.com