Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul
Ruimte voor de Rivier
14.06.17 - 24.09.17

Na Vochten gaat de route een nieuwe dijk over die schijnbaar in het niets is aangelegd. Dit is de oostelijke dijk van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ook wel Groene Geul genoemd: één van de projecten van Ruimte voor de Rivier. 

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen, ingeklemd tussen steeds hogere dijken. De IJssel tussen Wijhe en Vorchten is smal. Daarom is er door Waterschap Vallei en Veluwe een nevengeul aangelegd ten oosten van de Grote Wetering. In het gebied liggen nu twee parallelle dijken van 8 kilometer lang. De geul tussen die twee dijken heeft een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Bij een bepaalde hoge waterstand in de IJssel gaat de inlaat open en stroomt het water door de geul. Dat zorgt voor een waterstanddaling op de IJssel van 71 cm, waardoor de kans op een overstroming aanzienlijk af neemt. Naar verwachting gebeurt dit eens in een mensenleven.