Elmo Vermijs

Projecten van Studio Elmo Vermijs (Amsterdam, 1982) concentreren zich vaak op een actueel en maatschappelijk vraagstuk. Thema’s zijn onder andere sociale cohesie, relatie tussen mens en ruimte, hergebruik en het sluiten van kringlopen. Deze thema’s vertaalt de Studio naar ruimtelijke ontwerpen en is nieuwsgierig naar toekomstgerichte en innovatieve oplossingen. Het werk van Studio Elmo Vermijs is (inter)nationaal in verschillende media belicht. De studio won de Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving met een werk voor Oerol.

Vermijs benadert het thema van de IJsselbiënnale vanuit een positieve en oplossingsgerichte houding door een onderzoek te initiëren rond circulaire landbouw. Wellicht is het tij te keren!

Fotograaf: AMAMOTO Tadasu