Cardo

Marieke de Jong

De sculpturen van Marieke de Jong (Nederland, 1972) maken architectuur en de omgeving inzichtelijk. In haar heldere sculpturen zie je hoe de dingen in elkaar zitten. Ze betrekt daarbij altijd nadrukkelijk de ruimte er omheen en werkt tegelijkertijd met het idee van gezichtsbedrog. Wat ruimtelijk oogt, kan bij haar plat zijn, of andersom. Daardoor zijn haar beelden altijd verrassend. Haar beeld aan de Barend Ubbinkweg in Doesburg heeft die paradoxale dynamiek van het statische ook als uitgangspunt, Het stratenplan van Doesburg is al 500 jaar hetzelfde maar de waterwegen verplaatsen zich voortdurend.

Voor haar beeld baseert Marieke de Jong zich op een oude gietijzeren lantaarnpaal die rond 1900 is gegoten door Ubbink IJzergieterij (nu Gieterij Doesburg). Van oudsher is de IJssel de rivier van de ijzergieterijen die de voorlopers zijn van de Hoogovens in IJmuiden. Het beeld ‘Cardo’ gaat ook uit van markeringen voor de scheepvaart. Als er een obstakel in het vaarwater is, wordt dat bijvoorbeeld aangegeven met een zogenaamde ‘cardinale betonning’. De twaalf objecten van Marieke de Jong verwijzen naar die aanwijzing: ze maakt hiermee de verbinding tussen stad en water zichtbaar.

Met dank aan: Kunstcommissie Doesburg, Ubbink B.V. te Doesburg, Claus Aannemingsmaatschappij BV, Grondverzetbedrijf J.W.J Derksen v.o.f. Doesburg, Martin Beijer, Gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel. Lees via onderstaande link de blog van de GSRO over dit werk.

Marieke de Jong

mariekedejong.nl
Blog GSRO

Referentiewerk

Langs de route

Poëziewandeling

Poëziewandeling

July 2, 2017 - July 2, 2017

Silhouettenwiel

Silhouettenwiel

June 14, 2017 - Sept. 24, 2017