Activiteitenprogramma in de maak

Onze oproep aan cultuurmakers, organisaties en andere initiatiefnemers om plannen voor activiteiten in te dienen, heeft opnieuw veel reacties opgeleverd. Naar aanleiding van 3 regionale kick-off bijeenkomsten in november stroomden inmiddels ruim 100 interessante plannen binnen, zelfs van ver buiten de regio! We ontvingen gevarieerde reacties, van plannen voor wandelingen en workshops voor kinderen tot verhalensessies en kunstexposities. En er komen nog meer inspirerende plannen aan. 

Naar aanleiding van ervaringen tijdens de vorige IJsselbiënnale kiezen we ditmaal voor een clustering van activiteiten. Zo zien we op grond van de aanmeldingen mogelijkheden voor een aantal interessante groepstentoonstellingen in binnen- én buitenruimtes. We onderzoeken daar nu locaties voor in onder meer Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle en bijvoorbeeld bij Infocentrum IJssel in Den Nul. 

overleg