De Groene geul

Op meer dan 30 plaatsen in het Nederlandse rivierengebied krijgt de rivier meer ruimte. Een van de maatregelen om de waterstand bij hoogwater te verlagen is de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Dit bijzondere civieltechnische project, dat wel eens vergeleken wordt met de Oosterscheldekering, werd in februari 2017 afgerond. De geul is maar liefst 8 kilometer lang en tussen de 550 en 1.500 meter breed en is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte.

De geul werd hier aangelegd omdat dit de effectiefste maatregel is om de waterstand bij hoogwater te verlagen. De rivier krijgt op deze manier meer ruimte en dorpen en steden langs de IJssel worden beschermd tegen overstromingen. Tussen de twee dijken kunnen vanwege de veiligheid geen woningen blijven staan. Deze woningen en boerderijen zijn naar elders verplaatst. Wel blijft de grond inzetbaar voor de landbouw die wanneer de geul geopend wordt onder zal lopen. De geul zal alleen tijdens extreem hoogwater geopend worden. Door het openen van de geul zal de waterstand in de IJssel met 71 centimeter verlagen. Naar verwachting gaat dit één keer per mensenleven plaatsvinden. 

De Groene geul ligt aan het traject IJsselbiennale Deventer - Zwolle

Waterschap Vallei en Veluwe