De IJsselbiënnale en Ruimte voor de Rivier

Heel Nederland staat deze week stil bij het extreme hoog water van 25 jaar geleden. Het deltaplan "Ruimte voor de Rivier" dat sindsdien ambitieus is uitgevoerd, was aanjager en inspiratiebron voor de eerste IJsselbiënnale in 2017. Een mooi moment om juist nu de draad op te pakken met deze tweede editie. En de problematiek rond bedreigingen door het water is urgenter dan ooit. 

Eind januari 2005 verkeerde Nederland in opperste staat van paraatheid. Code rood in het Gelderse rivierengebied! De Waal bij Tiel en Dreumel stond maar liefst 7.50 m boven NAP. Een aantal bewoners achter de dijken trok zelfde conclusie: evacueren. Een officieel evacuatieplan lag klaar. Noodtoestand in het rivierengebied! 

Een catastrofe scheerde langszij, maar de schrik zat er flink in bij betrokken overheden. Om de veiligheid te verhogen werden in de jaren die volgden dijken verhoogd en is hard gewerkt aan een deltaplan voor het rivierengebied, uitmondend in “Ruimte voor de Rivier”. Op meer dan 30 plaatsen in het rivierengebied is inmiddels ruimte gegeven aan het water. In Kampen wordt nog hard gewerkt aan de laatste ingreep.

De IJsselbiënnale en Ruimte voor de Rivier