Doe mee aan ons kunstproject en draag een knotwilg voor


ONTMOETINGEN BIJ DE WILG 

Met het uitstellen van de IJsselbiënnale naar 2021 ervaren wij de behoefte tóch juist NU iets te organiseren. Een kunstproject, dat deze tijd markeert, terugblikt en vooruit kijkt. Juist in deze bijzondere tijd is er behoefte aan troost; in de betekenis van verbinden, tot stilstand komen, bezinning, maar ook van hoop en positieve energie. De troost van het landschap: terwijl de wereld in razend tempo verandert, stroomt de rivier onverstoorbaar verder en het uitzicht blijft hetzelfde; of toch niet? 

Stichting IJsselbiënnale nodigde Birthe Leemeijer - één van de deelnemende kunstenaars aan de uitgestelde kunstroute - uit om op basis van deze uitgangspunten een project te ontwikkelen.  


26 gesprekken en 1 monument 

Deze uitnodiging heeft geresulteerd in haar voorstel om ontmoetingen te te organiseren in het IJssellandschap onder steeds een andere geknotte wilg. Birthe Leemeijer schrijft: ‘Een wilg, een leven lang geknot, heeft een vorm die sterk doet denken aan het menselijk lichaam. Het afsnijden van zijn uitlopers om de zoveel jaar over een lange periode lijkt hem te doen barsten uit zijn voegen. Tientallen jaren van groei en snoei hebben hem een eigen karakter in de vorm van een getekende stam en schors gegeven. Samen met zijn soortgenoten wortelt hij in de IJsseldelta, een landschap dat net als hijzelf is gevormd in een samenspel tussen de mens en zijn omgeving. ‘ 

Ze vraagt zich af wat dat samenspel heeft gebracht en zal gaan brengen. Verhalen, observaties en bespiegelingen over het landschap zullen de ruimte krijgen in ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden. Jong en oud, uit de omgeving en van ver. De gesprekken worden opgenomen voor een podcast die via de website van de IJsselbiënnale online ter beschikking zal worden gesteld.  

Birthe Leemeijer heeft fotograaf Natascha Libbert uitgenodigd om de wilgen, die als zwijgende derde bij het gesprek aanwezig zijn, vast te leggen en daarbij op zoek te gaan naar hun afzonderlijke karakteristieken. Het is de bedoeling deze stille getuigen uit hun anonimiteit te halen en het afzonderlijke en eigene van de knotwilg te bevragen in beeld. 

Bij ieder gesprek deze zomer zal een tak van de wilg door de gesprekspartners worden gemarkeerd. In het najaar zal Birthe Leemeijer deze takken afsnijden en planten op een terp in de uiterwaarden. De bomen die daar samen uit zullen groeien vormen tezamen een monument voor deze zomer, in het jaar dat een virus ons leven veranderde. 

Open oproep: welke knotwilg draag jij voor? 

Het is de bedoeling tot een selectie van 26 wilgen langs de IJssel te komen, daarvoor nodigen we je uit om een voordracht te doen. Dat kan om allerlei redenen zijn: jouw wilg staat op een prachtige plek in het IJssellandschap, het is een boom is die voor jou veel betekent, de boom staat op een plek met een bijzondere geschiedenis, de wilg is/was getuige van landschappelijke veranderingen of, gewoon, de boom is van zichzelf zó mooi en zo nog veel meer…. 

Wat moet je doen? 
Stuur uiterlijk 15 juni een foto van je boom, zijn locatie én coördinaten met een korte motivatie naar marjolijn@ijsselbiennale.nl. We zijn benieuwd en kijken uit naar je inzending! 
De kunstenaar maakt de uiteindelijke keuze voor de 26 knotwilgen, maar wij verzamelen en tonen álle inzendingen op onze social media.