Museum Voerman brengt ode aan de IJssel

Het Voerman Museum Hattem staat tijdens de zomer van 2017 in het teken van de IJsselbiënnale. Deze biënnale brengt van juni tot en met september een ode aan de IJssel. Het Voerman Museum Hattem verzorgt in aansluiting hierop vanaf 2 mei tot en met 22 oktober een wisselexpositie met als thema ‘Ode aan de IJssel’. 

Op deze expositie zal de grote IJsselschilder Jan Voerman sr. een belangrijke plaats innemen. Naast de werken van Jan Voerman sr. zal ook werk van Jan Voerman jr. te zien zijn. We tonen een verrassende digitale expositie van IJsselfoto’s van die plaatsen waar hij zelf ooit zijn beelden voor het Verkadealbum de IJssel heeft getekend. Daarnaast worden er kunstwerken geëxposeerd die de rivier in al zijn gedaantes laten zien, van de hand van verschillende kunstenaars door de tijd heen uit de IJsselstreek en Hattem .