...ondertussen in het atelier (5)…

Voor de 26 kunstenaars die deelnemen aan de uitgestelde IJsselbiënnale betekent het niet dat hun beroepspraktijk stilligt. Het werk gaat waar mogelijk door; er wordt gewerkt in het atelier, tentoonstellingen vinden plaats, opdrachten worden uitgevoerd en opgeleverd. We vinden het mooi en hoopgevend om te signaleren dat de kunst ondanks deze complexe tijd nog springlevend is en doen dan ook graag met enige regelmaat verslag. 

Elmo Vermijs - Essay in beeld én geur 

Voorafgaand aan ons overleg met kunstenaar Elmo Vermijs over zijn werk voor de IJsselbiënnale 2021, ontvangen we van hem het eerste exemplaar van zijn beeldend essay ‘From Hiba’. Een prachtige publicatie met de geur van hout, die hij realiseerde naar aanleiding van zijn verblijf in Japan. Een aanwinst voor onze kleine bibliotheek! Het beeldessay toont observaties, ontdekkingen, experimenten, resultaten het proces van zijn onderzoek naar de Hiba boom. 

Vanaf september 2019 heeft Elmo gewoond en gewerkt als artist in residence bij het Aomori Contemporary Art Center in Japan. Omringd door bomen concentreert zijn onderzoek zich op de inheemse Hiba, een langzaam groeiende boom met geneeskrachtige eigenschappen en een onderscheidende geur. De kunstenaar verzamelt materialen en interviewt lokale partijen over het gebruik van de boom, de geschiedenis, de spirituele gebruiken en de groei van de boom. Zijn onderzoek resulteert in twee werken: Residual Landscape en Compost de Linear.  

Ondertussen vermijd