OPROEP extra programmalijn IJsselbiënnale 2021


Stichting IJsselbiënnale werkt aan een extra programmalijn voor de editie van de IJsselbiënnale 2021. Vanuit het meerjarig thema: ‘de impact van klimaatverandering op ons landschap’ willen we bijdragen aan het bewustzijn van onze bezoekers als het gaat om verschillende thema’s rondom klimaatverandering.

We willen laten zien wat de gevolgen zijn van ons handelen. En dan niet alleen de negatieve kant, maar ook de positieve kant!

In samenwerking met de Cleantech Regio hebben we ervoor gekozen om een extra focus aan te brengen op Circulaire Economie door middel van extra informatie op de route.

Concreet:
We maken een inventarisatie van initiatieven op het gebied van Circulaire Economie in de IJsselvallei. We zoeken uiteindelijk ongeveer 30 initiatieven; dat kunnen overheden, instellingen, bedrijven en particuliere initiatieven zijn. We willen met dit overzicht een compleet beeld geven van wat Circulaire Economie inhoudt, om het zo zichtbaar (en begrijpelijk) te maken voor onze bezoekers.
We ontsluiten de informatie over deze initiatieven digitaal, met QR codes bij de kunstwerken langs de route. Bij elk kunstwerk komt een informatiebordje met deze code. Als je de code scant krijgt je te zien welke initiatieven zich in de buurt van dat kunstwerk bevinden. 

We zijn nu bezig met het opstellen van een groslijst. Hieruit worden vervolgens 30 initiatieven geselecteerd om opgenomen te worden in onze route. De initiatieven krijgen naast dit online podium ook de mogelijkheid om zich fysiek te presenteren in onze presentatieruimte.

schermafbeelding

Jouw hulp is nodig!
Ben je zelf betrokken bij een initiatief dat hierin past? Of ken je een initiatief dat hierbij aansluit? Vul dan dit formulier in. 

De selectie vindt plaats door een commissie die bestaat uit:

  • Sabine Baumgarten (Business Developer Circulaire Economie – Cleantech Regio)  
  • Harrie van Bommel (Senior-Researcher Closing the Loop of Materials - Saxion) 
  • Maarten van Dongen (projectleider circulaire economie - Natuur&Milieu) 
  • Jurgen Ooms (Circulaire economie – Tauw) 
  • Guido de Vries (coördinator duurzaamheid - IJsselbiënnale) 
  • Harry Webers (o.a. voorzitter van SER Overijssel)