Organisatie

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Het idee voor de IJsselbiënnale ontstond in 2013 naar aanleiding van een aantal projecten die Kunstenlab organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Rivier Deventer, festival Deventer op Stelten en de festivalintendant Alex de Vries. Die projecten én de inspiratie van voorbeeldprojecten Beaufort (Belgische kust) en Emscherkunst (Ruhrgebied Dld) vormden de basis het plan voor de IJsselbiënnale. 
Dankzij een investeringssubsidie van de provincie Overijssel en gemeente Deventer kon Kunstenlab samen met twee kwartiermakers het plan verder uitwerken en het draagvlak onderzoeken. Bij veel partners uit de regio leidde de ambitieuze plannen tot enthousiasme.
Twee jaar later, in 2016, kon het startschot ook daadwerkelijk gegeven worden en in de zomer van 2017 vond de eerste editie succesvol plaats.

Voor de organisatie van de IJsselbiënnale is een aparte stichting opgericht. Stichting IJsselbiënnale werkt nauw samen met ruim 70 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed en meer.

Wij danken onze partners voor hun vertrouwen en de mooie samenwerking!


Hiernaast vindt u het team dat de IJsselbiënnale in 2020 organiseert.


Programma

Samenstelling en productie buitententoonstelling
Koen Bril, Mieke ConijnJosien in ‘t HofPeter de Rooden
met advies van Hellen Abma en Harco Rutgers

Coördinatie Activiteitenprogramma
Monique van Meel

Coördinatie Landschap
Henk Hengeveld


Organisatie

Mieke Conijn
Directeur

Ruth Weites
Projectleider

Guido de Vries, Ruth Weites, Lisa Bannink 
PR & Communicatie 

Marjolijn Dokter, Ina Luitjens
Productie

Office: vacature


Henk Hengeveld
Hetty Klavers
Marco Bod
Ton Jacobs

Bestuur

Bestwerk.nl
Vormgeving

UWKM
Website