Organisatie

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Het idee voor de IJsselbiënnale ontstond in 2013 naar aanleiding van een aantal projecten die Kunstenlab organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Rivier Deventer, festival Deventer op Stelten en de festivalintendant Alex de Vries. Die projecten én de inspiratie van voorbeeldprojecten Beaufort (Belgische kust) en Emscherkunst (Ruhrgebied Dld) vormden de basis het plan voor de IJsselbiënnale. 
Dankzij een investeringssubsidie van de provincie Overijssel en gemeente Deventer kon Kunstenlab samen met twee kwartiermakers het plan verder uitwerken en het draagvlak onderzoeken. Bij veel partners uit de regio leidden de ambitieuze plannen tot enthousiasme.
Twee jaar later, in 2016, kon het startschot ook daadwerkelijk gegeven worden en in de zomer van 2017 vond de eerste editie succesvol plaats.

Voor de organisatie van de IJsselbiënnale is een aparte stichting opgericht. Stichting IJsselbiënnale werkt nauw samen met ruim 70 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed en meer.

Wij danken onze partners voor hun vertrouwen en de mooie samenwerking!Programma

Samenstelling en productie buitententoonstelling
Hellen Abma, Koen Bril, Mieke ConijnJosien in ‘t HofPeter de Rooden
met advies van Harco Rutgers

Activiteitenprogramma
Mara Baas, Marjolijn Dokter, Anke Heezen, Annet van Mazijk

Publieksprogramma
Kim Snijders, Marianne Firet 

Coördinatie Landschap
Henk Hengeveld

Duurzaamheid
Guido de Vries, Marianne Firet


Organisatie

Directeur
Mieke Conijn 

Team
Guido de Vries - projectleider, communicatie, duurzaamheid
Marjolijn Dokter - productie, activiteitenprogramma
Ina Luitjens - productie
Kim Snijders - publieksprogramma, vrijwilligerscoördinatie
Koen Bril - buitententoonstelling
Josien in 't Hof - buitententoonstelling, educatie
Lisa Bannink - communicatie
Anke Heezen - activiteitenprogramma regio zuid
Mara Baas - activiteitenprogramma regio midden
Annet van Mazijk - activiteitenprogramma regio noord
Marianne Firet - duurzaamheid
Bas Aukema - horeca, sales
Ellen Mulder - partnerships

Bestuur
Henk Hengeveld
Hetty Klavers
Marco Bod
Ton Jacobs

Bestwerk.nl
Vormgeving

UWKM
Website