clip

Ja, ik word vriend van de IJssel

En draag bij aan dit mooie evenement!

Contactgegevens


Machtiging

Machtiging tot automatische incasso


Stichting IJsselbiënnale mag éénmalig in opdracht en voor rekening van bovengenoemde o.v.v. 'Vriend van de ijssel' Het volgende bedrag afschrijven
Betalingsgegevens