Flankerend programma Nevengeul 2023

De IJsselbiënnale 2023 bestaat naast de buitententoonstelling ook dit jaar weer uit een uitgebreid flankerend programma: Nevengeul. De Nevengeul zal gevuld worden door groepstentoonstellingen met werken van (regionale) beeldende kunstenaars, programmeringen van podiumkunsten in samenwerking met (professionele) culturele instellingen, samenwerkingen met regionale musea, IJsselbiënnale specials en presentaties van overheden en bedrijven. 

Een nevengeul is een min of meer parallel aan de hoofdstroom van een rivier lopende watergang. Nevengeulen bepalen voor een groot deel het natuurlijke karakter van een rivier. Door de geringere diepte en lagere stroomsnelheid, de wisselende oevers en zandbanken, is er onder andere meer ruimte voor op de bodem levende organismen. Een nevengeul is daardoor een belangrijke schakel in het rivier-ecosysteem.

Groepstentoonstellingen

Een onderdeel van Nevengeul zullen de groepstentoonstellingen zijn. Hier brengt de IJsselbiënnale werken van beeldend kunstenaars uit de regio samen op prominente (start)locaties langs de route. We bieden kunstenaars graag een podium en verwachten dat het talent en de kwaliteit dat aanwezig is in de IJsselvallei in deze vorm een waardevolle toevoeging vormt aan de IJsselbiënnale 2023 als geheel.

Voor de komende editie nodigt de IJsselbiënnale beeldende (met een accent op regionale) kunstenaars van harte uit om werk in te zenden ter selectie voor de groepstentoonstellingen. Na het uitsturen van een open call, hebben we in november drie kick-off bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er meer informatie over de IJsselbiënnale 2023, de inrichting van het flankerend programma Nevengeul en de groepstentoonstellingen gegeven. Bekijk hier (nogmaals) de informatieve PowerPoint slides.

Heeft ons thema aarde / bodem / grond jou geïnspireerd en ben je geïnteresseerd in deelname? Klik dan op onderstaande link of stuur zelf een mailtje naar nevengeul@ijsselbiënnale.nl om het inschrijfformulier te ontvangen! We kijken uit naar je ideeën

Ontvang het inschrijfformulier voor deelname groepstentoonstellingen Nevengeul