Nevengeul 2023

De IJsselbiënnale 2023 bestaat naast de buitententoonstelling ook dit jaar weer uit een uitgebreid cultuurprogramma: Nevengeul. De Nevengeul wordt gevuld met groepstentoonstellingen op startpunten met werken van beeldende kunstenaars uit de regio, podiumkunst – optredens o.a. theater, muziek-  in samenwerking met (professionele) culturele instellingen, samenwerkingen met regionale musea, IJsselbiënnale Specials, uitgelichte duurzame initiatieven uit de regio en het IJsselcongres. 

Een nevengeul is een min of meer parallel aan de hoofdstroom van een rivier lopende watergang. Nevengeulen bepalen voor een groot deel het natuurlijke karakter van een rivier. Door de geringere diepte en lagere stroomsnelheid, de wisselende oevers en zandbanken, is er onder andere meer ruimte voor op de bodem levende organismen. Een nevengeul is daardoor een belangrijke schakel in het rivier-ecosysteem. 

Groepstentoonstellingen

Een onderdeel van Nevengeul zullen de groepstentoonstellingen zijn. Hier brengt de IJsselbiënnale werken van beeldend kunstenaars uit de regio samen op prominente startlocaties langs de route. We bieden kunstenaars graag een podium en verwachten dat het talent en de kwaliteit dat aanwezig is in de IJsselvallei in deze vorm een waardevolle toevoeging vormt aan de IJsselbiënnale 2023 als geheel. 

Na het uitsturen van een open call hebben we de afgelopen tijd veel mooie inzendingen gehad van beeldend kunstenaars die graag wilden aansluiten. De inschrijving is gesloten. Het is niet langer mogelijk je aan te melden voor deze groepstentoonstelling. De komende tijd gaat team IJsselbiënnale uit deze aanmeldingen de groepstentoonstellingen samenstellen. Kunstenaars die zich aangemeld hebben krijgen hierover bericht.

Thema >>