IJsselkaravaan

De IJsselkaravaan is een onderzoeksproject naar de landschapswaarden van de IJsselvallei. Reizend langs verschillende plekken in de IJsselvallei, verkenden we het landschap samen met haar inwoners. In 2020 en 2021 streek de IJsselkaravaan neer op 8 plekken langs de IJssel: Rha, Oene, Brummen, Vorchten-Veessen, Terwolde, Olst, Herxen-Windesheim en Kampereiland.

In alle acht gebieden gingen steeds twee verkenners op pad. Zij maakten een analyse van het landschap van die specifieke omgeving op basis van hun verkenningen en gesprekken met inwoners. De verkenners waren landschapsarchitect Peter Hermens en kunstenaar Heidi Linck.

In de Karavaansessies gingen we op zoek naar lokale kennis en verhalen en combineren die met deskundigheid van buiten. Dankzij de pandemie hebben we – naast de ‘live’ bijeenkomsten – diverse werkvormen ontwikkeld voor andere vormen van dialoog, steeds afgestemd op de gemeenschap én de toen geldende Corona-maatregelen. De oogst bestaat daarom niet alleen uit de landschapsbeelden, maar ook uit nieuwe werkvormen voor een dialoog met inwoners over het landschap.

In de landschapsbeelden brengen wij in kaart wat inwoners belangrijk vinden om te behouden voor de toekomst. Maar ook wat mooi is om te versterken of juist zichtbaar te maken. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan lokale initiatieven op het gebied van landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Hoewel de IJsselkaravaan zelf niet verbonden is aan ruimtelijke plannen, willen we inwoners hiermee ook een basis bieden voor gesprek in het geval dat er in de toekomst plannen op het gebied af komen door overheden of projectontwikkelaars.

Meer informatie en de 8 landschapsbeelden vindt u op hier: http://ijsselkaravaan.nl/

De IJsselkaravaan werd in 2019-2021 uitgevoerd door landschapsarchitect Peter Hermens en landschapskunstenaar Heidi Linck, in opdracht van Stichting IJsselbiënnale. Inmiddels is het onderzoek afgerond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de opdrachtgever Mieke Conijn via mieke@ijsselbiennale.nl.