Buitententoonstelling

Kunst peilt de klimaatverandering in de IJsselvallei

De IJsselbiënnale is een manifestatie die gaat over de verhouding tussen mens en landschap. Aanleiding én thema is de impact van klimaatverandering op ons landschap: een even urgent als relevant onderwerp dat de samenleving voor forse dilemma’s en discussies stelt. We kunnen dit probleem alleen het hoofd bieden als we bereid zijn tot een fundamentele verandering van attitude. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar onszelf en onze omgeving. Het is op dit vlak dat juist kunst een bijdrage kan leveren.

Voor de buitententoonstelling nodigde ons team van curatoren 27 kunstenaars uit binnen- en buitenland uit voor het maken van een nieuw, tijdelijk kunstwerk op bijzondere locaties  in de IJsselvallei tussen Doesburg en Zwolle. Op ons verzoek lieten zij zich laten inspireren door de plek én door het thema, met deze editie als titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID. Welke effecten heeft klimaatverandering hier op het landschap en zijn bewoners?  Wat kan er gedaan worden om effecten kleiner te maken of te voorkomen? En wat biedt het mogelijk voor kansen? Wat voor effect heeft de factor TIJD op ons landschap en de uitdagingen?

Sommige kunstenaars zoomen in op die ene plek in de IJsselvallei, sommigen zoomen juist uit, tot ver over de landsgrenzen. De ene graaft naar sporen  in het fysiek en ruimtelijk geheugen , anderen schetsen een mogelijke  toekomst. Voor de deelnemende kunstenaars is de IJsselvallei werk- en onderzoeksgebied, atelier, muze én podium.

Let op:
Bij harde regenval en onweer zijn onze vrijwillige suppoosten niet op de locatie (dat geldt voor de kunstwerken van Simone Hooymans, Dora Kotsi Felici en Birthe Leemeijer.
Het werk van Dora kunt u nog steeds op eigen gelegenheid bezoeken en bekijken, de beide andere werken niet. Wanneer hier sprake van is, vermelden wij dit altijd op onze website of facebookpagina.

Actief deelnemen aan het werk IJssel Alga Lab van Dora Kotsi-Felici?
Zelf zuurstof doneren en/of je eigen algen oogsten kan op maandag, woensdag en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur.

We stellen de kunstenaars graag aan je voor: