Dora Kotsi-Felici

Al pendelend tussen Nederland, Ierland en Griekenland maakt Dora Kotsi-Felici (Rotterdam, 1978) parfum en locatiegebonden installaties, waarbij ze het liefst in de openbare ruimte werkt. Kritische reflectie op politieke en sociale observaties gaat ze daarin niet uit de weg. Kotsi-Felici laat zich inspireren door geschiedenis, zoekend naar momenten van structurele verandering en de invloed die deze op onze samenleving uitoefenen. Met ruimte en omstandigheden als katalysatoren voor sociale actie zet zij mensen aan tot participatie – haar werk voor de IJsselbiënnale is geen uitzondering.

Het IJsselwater en klimaatverandering staan centraal in het project van Kotsi-Felici. Met haar bijdrage voor de IJsselbiënnale wil ze een suggestie doen voor een uitgebalanceerde relatie tussen mens en milieu, waarin zij een inzicht biedt in een circulair systeem dat de bezoeker uitnodigt de longinhoud te verruilen voor voedingsstoffen.