Esther Kokmeijer

Hoe ontstaan landschappen? Welke rol speelt de mens daarin? En hoe beïnvloedt de natuur op haar beurt weer de mens? Met die grote vragen houdt kunstenaar Esther Kokmeijer (Brantgum, 1977) zich bezig tijdens haar zwerftochten over onze planeet, van Antarctica tot de Marshalleilanden. De kunstenaar wil de bezoeker van haar installaties meenemen in haar observaties over de fysieke toestand van de wereld. Haar presentaties hebben vaak een wetenschappelijk karakter en zijn met veel zorg gedocumenteerd en gecomponeerd.

In haar bijdrage aan de IJsselbiënnale combineert Kokmeijer elementen uit mythologie, klassieke architectuur en natuurwetenschap op persoonlijke wijze. Ze wil de bezoeker ‘bewust maken van de beleving van onze natuurlijke omgeving in een veranderend landschap en een veranderende tijd.’