Martha Atienza

Tarong / Kaongkod

Martha Atienza (Manilla, Filipijnen, 1981), met een Nederlandse moeder en een Filipijnse vader, is haar hele leven tussen beide landen en culturen heen en weer verhuisd. Momenteel woont ze zowel in Nederland als in de Filipijnen, afhankelijk van waar haar projecten haar brengen.
Atienza’s praktijk onderzoekt installatie en video als een manier om problemen rond milieu, gemeenschap en ontwikkeling te documenteren en te bevragen. In haar werk, meestal geconstrueerd in video’s van bijna sociologische aard, bestudeert ze haar directe omgeving. Atienza maakt vaak gebruik van technologie in de vorm van mechanische systemen en zet de meeslepende mogelijkheden van installaties in bij het genereren van kritisch discours. Samenwerking is een logisch gevolg van haar werkwijze; met mensen met verschillende achtergronden en expertise en bewoners van Bantayan Island – waar haar familie vandaan komt. Hun verhalen zijn op complexe wijze verweven met kwesties zoals milieuverandering, ontheemding, cultureel verlies, bestuur en sociaaleconomische verschillen.

Het videokunstwerk van Martha Atienza voor de IJsselbiënnale gaat in op de veerkrachtige relatie tussen mens en natuur met Filipijnse vissers die zich aanpassen aan het stijgende water.

Impressie

Koen Faber maakte deze korte film:

 

Met dank aan:

  • Provincie Overijssel 
  • Prins Bernhard Cultuurfonds 
  • BPD Cultuurfonds 
  • Mondriaan Fonds 
  • Gemeente Zwolle 
  • Kunstenlab 
  • Rijkswaterstaat 
  • Engie 
  • BOEi