Wilma Wilbrink

Wilma Wilbrink (1965, Nederland). Wilma is beeldend kunstenaar die in haar werk de grootsheid én kwetsbaarheid van de aarde wil laten zien. Rivieren spelen een belangrijke rol in haar werk. Ze werkt graag met rivierklei. Het overkoepelende thema in haar werk is het spanningsveld tussen natuur en cultuur; het ingrijpen van de mens in de wereld om ons heen en de mens als maker. Als kunstenaar is ze altijd bezig met maken. Ze voegt niet alleen betekenis, maar ook concrete en tastbare dingen toe aan onze aarde. Lees meer.