Lucht

Tijdens de Lucht sessies de volgende inzichten en gedachten gedeeld: 

– natuurrampen zijn de laatste 50 jaar met een factor 10 toegenomen
– 50% van de Nederlanders vindt dat er actie ondernomen moet worden
Hoopvolle dingen van de laatste tijd zijn o.a.:
* waterstof voor de industrie
* sluiting kolencentrale
* elektromotor
* 50% van de mensen is flexitariër, 5% vegetarisch
* Tatasteel vergroenen of sluiten
* uitspraken van rechters: Urgenda, Shell
* afname autogebruik
* dat ook jongeren de straat op gaan.

We staan nu dichtbij een kantelpunt.
Je moet anders doen dan je (normaliter) denkt. Leer te verlangen naar die andere wereld.

Verandering kan
– vanuit urgentie (met risico op verlammen)
– vanuit wenkend perspectief, verlangen
Beweging van onderop is heel belangrijk laat de geschiedenis zien.

Dora Kotsi voegt toe: Het bewustzijn is heel belangrijk.

Wat te doen in de IJsselvallei? Edwin van der Strate geeft een aftrap:
– privé meer doen om mensen in beweging te krijgen
– privé een stapje terug doen, consuminderen, kleine dingen
– dingen laten zien helpt helpt meer dan aan elkaar vertellen
– de techniek van verhalen vertellen om niet drammerig te zijn

Onafhankelijk zelf beginnen, kleinschalig met een klein groepje (de commons  = wereldwijde beweging) en ervaringen breder delen.

Uit de groep:
De politiek moet meer denken in lange termijn.
Meer leren van andere culturen.
We zouden ons meer aan moeten passen aan de omgeving i.p.v. de omgeving aanpassen aan ons.

Het gesprek leverde een aantal punten op waarvan in de tweede sessie over het HOE de volgende verder werden verkend:
– storytelling
– meer biodiversiteit in de IJsselvallei
– jongeren betrekken
– consuminderen

– Storytelling: Zorgen voor een dialoog. Het kan goed via de kunst omdat dat niet bedreigend is. En ook kleiner maken door het over je eigen omgeving te hebben. Een rollenspel kan helpen om iemand boven zijn eigen belevingswereld te laten stijgen. ook zenden met nog laagdrempeliger manier zoals filmpjes (verpakt, meer nudging). Urgentie is nodig.
– Meer biodiversiteit: ‘land van ons’. Bio-eten uit de IJsselvallei. Alle agrariërs alleen evenwichtsbemesting en geen bestrijdingsmiddelen (nb de boeren in de uiterwaarden zijn bijna allemaal pachters van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer …). Meer groene daken, tegelwippen. Elektrische binnenvaart.
– Jongeren betrekken: adviesbureau voor jongeren, koppelen aan generaties. Vragen van hen meenemen in je project, niet vragen wat is je mening. Jongeren benaderen via jongerenorganisaties.
– consuminderen: een ‘by nothing day’ inlassen. Mensen helpen een nieuwe norm te vinden.

Terug naar overzichtspagina