Boer Jan Willem over de IJsselvallei

30 maart 2023

Boer Jan Willem Breukink is een van de partijen die zijn land beschikbaar stelt voor een kunstwerk tijdens de IJsselbiënnale. Jan Willem is melkveehouder en heeft 180 koeien op 100 hectare grond in de IJsselvallei lopen. Hij verkoopt zelf ook producten in zijn boerderijkraam afkomstig van zijn koeien, zoals kaas en melk. Wij spraken Jan Willem over zijn visie op kunst, het landschap en de IJssel.

“Ik ben zelf opgegroeid langs de IJssel en geniet er dagelijks van. De IJssel verbind ons en we zijn afhankelijk van het water. De rivier loopt namelijk als een levensader door het land heen en speelt daardoor een grote rol. De IJssel is een regenrivier en kan daardoor snel wisselen van hoogte.
De IJsselvallei is door de IJssel en de dijkverlegging aardig op de schop genomen en daardoor ook in ontwikkeling. Het is een heel mooi gebied aan het worden waarin verandering is gecreëerd door de mens, door bijvoorbeeld projectruimte voor de rivier te maken. Er ligt steeds minder sneeuw in de Alpen wat er voor zorgt dat er ook steeds minder water in de rivier komt. Dit kan er voor zorgen dat er te weinig water is, wat kan betekenen dat de bevaarbaarheid van de rivier omlaag gaat. De rivier neemt wel veel water uit de gebieden; droge periodes worden nog droger omdat de rivier veel water uit het landschap meepakt en natte periodes worden nog natter. Door de ogen van de boer heb je hierdoor wel bepaalde zorgen. Je denkt dan bijvoorbeeld na over wat voor een seizoen we gaan krijgen; is er voldoende water en dus voldoende voer voor de koeien.
De IJssel kan ons veel brengen maar neemt ook heel veel. Ik denk daarom dat het belangrijk is om respect te hebben voor moeder aarde en alles wat zij ons geeft. Er mag soms wel wat meer aandacht worden besteed aan het stilstaan bij de aarde en hier respect voor hebben. Iedereen leeft heel hard en heel snel maar soms mogen we best wat meer stilstaan bij wat we doen en hierover filosoferen met elkaar.

Ik denk dat het heel belangrijk is om als mens te ontwikkelen en met de tijd mee te gaan. Kunst mag ook wel meer op de voorgrond komen, het kan ervoor zorgen dat mensen met beide voeten op de grond komen te staan. Kunst kan verbindend werken en zorgt ervoor dat verschillende groepen mensen bij elkaar komen en elkaar kunnen inspireren.
Met het kunstwerk wat op ons land komt te staan hebben wij de mogelijkheid om mensen uit de stad uit te nodigen en zo voor meer verbinding te zorgen. We zijn als mens materialistisch geworden terwijl we eigenlijk allemaal onderdeel van de natuur zijn. We zijn eigenlijk gewoon onderdeel van een ecosysteem.

Als boer loop je heel veel risico. Te droog, te nat, ziektes in de bodem. Daarom denk je als boer eigenlijk altijd een seizoen vooruit. Hierdoor kunnen we in de gaten houden en een voorspelling doen over hoe het seizoen eruit gaat zien en hoe we de consument uiteindelijk tevreden kunnen houden. Helaas staan we wel altijd onderaan bij de inkomsten van de producten die we leveren. Natuurlijk is het marktwerking, maar voor ons ook een zoektocht. Ik denk dat het belangrijk is dat consumenten en producenten elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen begrijpen”.