CAS2021. Van wereldwijde actie tot klimaatadaptatie in je achtertuin

19 februari 2021

Op dit moment vindt de The Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 plaats. In Nederland, en vooral virtueel overal ter wereld. Met Nederland als gidsland wordt besproken welke acties en welke budgetten er nodig zijn om ons voor te bereiden en aan te passen aan de komende veranderingen in het klimaat en vooral aan de gevolgen daarvan. Want terwijl we proberen de verandering van het klimaat te minimaliseren, weten we ook dat er veranderingen zullen zijn die impact hebben op het klimaat en daarmee op onze leefomgeving.

En dat is precies het thema van de IJsselbiënnale 2021. De impact van klimaatverandering op ons landschap. De omgeving waarin wij leven: onze ‘achtertuin’. De veranderingen zijn merkbaar. Het water in de rivier stijgt hoger dan voorheen. De ingrepen zijn zichtbaar: de nevengeulen en dijkversterkingen van de Ruimte voor de Rivier. Steeds dringender wordt ook het probleem van droogte. Hoe kunnen we het water langer vasthouden? En daarmee zijn we er nog lang niet. Het landschap zal komende decennia veranderen. Het zal verschillende transities ondergaan:
Enerzijds om klimaatverandering tegen te gaan. De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie is misschien wel het meest zichtbaar daar waar de zonnevelden en windmolens geplaatst worden. Ook zien we steeds meer initiatieven om te komen tot een meer biodivers landschap en duurzamere vormen van duurzamere landbouw.
Anderzijds is er een transitie nodig om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Meer groen in de steden moet voorkomen dat het er veel te heet gaat worden. En er zullen meer ‘wadi’s’ aangelegd worden om overtollig water van hoosbuien te kunnen bergen. Ook worden er nieuwe vormen van woningbouw onderzocht.

Deze zomer besteedt de IJsselbiënnale hier op verschillende manieren aandacht aan. De kunstenaars van de kunstroute sluiten hier inhoudelijk op aan, net als  cultuurmakers uit de hele IJsselvallei. We besteden aandacht aan circulaire economie door samen met de CleantechRegio de kringloop-initiatieven uit de regio uit te lichten. We proberen natuurlijk onze eigen footprint zo klein mogelijk te krijgen. En we sluiten de zomer af met het IJsselcongres waarbij we samen met de betrokken partijen uit dit gebied de toekomst onderzoeken van het landschap van de mooiste rivier van ons land.

Afsluitend

We zijn nieuwsgierig naar interessante voorbeelden van klimaatadaptatie in de IJsselvallei. Weet je iets in je eigen omgeving? Heb je net een regenton geplaatst, een bijenlint geplant, of een speciaal zonnescherm? Laat het ons weten: #CAS2021inmijnachtertuin