Meevaren op Ark van Wilp?

27 augustus 2021

De afgelopen maanden maakte de IJsselvallei opnieuw kennis met extreme weersomstandigheden. Na een aantal warme droge jaren was nu juist sprake van heel veel neerslag. We konden ons niet herinneren wanneer in de zomer de waterstanden van de IJssel zó hoog waren. Dat hier grote uiterwaardgebieden ’s zomers overstromen is een zeldzaamheid. Deskundigen waarschuwen dat klimaatverandering voor een grilliger weerbeeld gaan zorgen.
Bewoners van de Wilpse Klei waren extra op hun hoede, want zij wonen en werken in een boezemgebied: een polder die bedoeld is als overlaatgebied. Als het waterpeil té hoog wordt dan vangt de polder IJsselwater op om Deventer en Kampen te ontlasten.

In de winter van1995 hebben bewoners van de Wilpse Klei geleerd hoe zij zich beter konden voorbereiden op volledige overstroming van hun gebied. Het was toen een aantal weken problematisch om veilig het vaste land te bereiken voor werk, school, boodschappen en doktersbezoek. Voor de veeboeren was het grootste probleem, dat de zuivelfirma’s de melk van hun koeien niet konden ophalen. De erven waren onbereikbaar voor de melkcontainers en noodgedwongen werd de melk in de rivier geloosd.

Om die problemen in het vervolg te voorkomen heeft de bewonersvereniging in 2006 met hulp van de EU, provincie Gelderland, gemeente Voorst en sponsoren een amfibievoertuig aangeschaft. Zij hebben het voertuig de naam Ark van Wilp gegeven. Op het dek kunnen een aantal mensen plaatsnemen en er kan een melktank op geplaatst worden. Maandelijks oefent een vrijwilligersteam met ‘de Ark’ op de IJssel. Zo wordt de vaardigheid van de vrijwilligers op peil gehouden en wordt het amfibievoertuig getest.
De leden van de bewonersvereniging voorzien door hun lidmaatschap in de kosten voor onderhoud en verzekering. En de kas wordt ook door andere activiteiten aangevuld. Zo is er binnenkort weer een open dag voor publiek.

Meevaren op de Ark van Wilp?

Ja, dat kan op zaterdag 4 september tussen 09.00 en 17.00 uur.
De vereniging ‘Ruimte voor de Wilpse Klei’ geeft je die dag de gelegenheid om aan boord van hun amfibisch voertuig vanaf de oever van de IJssel de rivier op te gaan, als boot over de rivier te varen en na afloop op de grote wielen weer aan land te komen.

De opstapplaats is gelegen op de Wilpse Klei in het weiland tegenover Weerdseweg 18.
Kosten: € 15 per persoon.
Per afvaart kunnen 9 personen inschepen.
Je moet 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn op de opstapplaats.
Reserveer hier een plaats voor één van de afvaarten.