Voordracht door Ischa den Blanken tijdens de partnerbijeenkomst

25 november 2022

De eerste partnerbijeenkomst van de IJsselbiënnale 2023 was een middag vol verbinding, ontmoeting en uitwisseling. Samen met de aanwezige partners doken we alvast een stukje de aarde/bodem/grond in, het thema van deze editie onder de titel Grondtonen. Als introductie én inspiratie op dit thema hebben wij dichter Ischa den Blanken gevraagd een gedicht te schrijven. Na een residentie in de IJsselvallei kwam Ischa tot het gedicht ‘Kiem’. De deelnemende kunstenaars hebben dit gedicht ontvangen op groeipapier, in een mycelium plantenbakje (MA.C ELLEN) gevuld met klei en grond. Zo kiemt er hopelijk niet alleen een idee, maar ook een plantje. Tijdens de partnermiddag gaf Ischa een voordracht van zijn gedicht Kiem. 

We kijken uit naar nog meer verbinding tussen kunst, duurzaamheid en klimaat!