IJsselbiënnale 2021 in voorbereiding

Een zomer lang kunst en cultuur aan de IJssel


Bij de langste kunstroute van Nederland vind je als bezoeker bijna 30 spannende en monumentale kunstwerken, verdeeld over ruim 100 kilometer langs de IJssel.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland laten zich in deze buitententoonstelling inspireren door het thema: de impact van klimaatverandering op ons landschap, met als titel TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID. De kunstenaars werken hard aan de realisatie van hun projecten voor de opening van de IJsselbiënnale op 18 juni 2021.

Rijk activiteitenprogramma

De hele zomer lang zijn er daarnaast onderweg tal van activiteiten te beleven. Zo biedt het evenement rondleidingen, lezingen van de kunstenaars, muziek en theater in de uiterwaarden, bij sluizen, op landgoederen en in de karakteristieke Hanzesteden.


Op de fiets door de IJsselvallei

De beste manier om de IJsselbiënnale te beleven is op de fiets. De route is onderverdeeld in verschillende fietsetappes. De IJsselbiënnale is dé fantastische aanleiding om dit prachtige gebied te bezoeken. Alle informatie over de kunstwerken, de activiteiten en de fietsroutes is te koop via de website of bij verkooppunten langs de route.

De IJsselbiënnale vindt plaats van 18 juni tot en met 19 september 2021.

art

TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID


In de IJsselbiënnale 2021 staat het begrip TIJD centraal. Dit begrip is van groot belang als het gaat over de verhouding tussen mens en landschap.
De impact van klimaatverandering op ons landschap is een even urgent als relevant onderwerp dat de samenleving voor forse dilemma's en discussies stelt. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar onszelf en onze omgeving; juist op dit vlak kan kunst een bijdrage leveren.

TIJD staat voor de lange lijnen in de geschiedenis en de verschillende snelheden waarmee het landschap zich ontwikkelt, TIJ voor de zich herhalende golfbeweging in de tijd en TIJDELIJKHEID voor de verandering, die steeds weer worden opgevolgd door een nieuwe verandering, waarmee telkens weer een laag aan het landschap wordt toegevoegd of verdwijnt.

De kunstenaars belichten met hun projecten en vanuit hun eigen specifieke interesse kwesties rond klimaatverandering en landschap, ze stellen vragen en dragen nieuwe perspectieven aan. Perspectieven die gekende kaders en conventionele scheidslijnen mogen openbreken. Zo wil de IJsselbiënnale vanuit de kunst bijdragen aan dit thema dat ons allen raakt.


map

map