Expositie IJsselgeluk in Zorgtuin Gorssel

Stichting Munira
Geniet van de Zorgtuin Gorssel en bezoek de expositie binnen het tuinhuis
14.06.17 - 24.09.17

Aan de uiterwaarden van de IJssel, naast het pondje van Gorssel, ligt de Zorgtuin Gorssel. Welkom op deze vrij toegankelijke tuin waar het ‘delen het nieuwe hebben is’. Met aandacht voor beleving van natuur, groen en cultuur wordt verbindend gewerkt aan welzijn voor jong en oud, weerbare en kwetsbare mensen. Het verbindende element van de levensstroom van de IJssel is zijn inspiratie. In de grondvorm van de aanleg van de tuin komt deze verbinding tot uiting. En natuurlijk zijn er IJsselkeien in de aanleg verwerkt.

In het tuinhuis kun je genieten van een expositie ‘IJsselgeluk’ van vrijwilligers en gebruikers van de tuin (jong en oud): foto’s, gedichten, etsen en schilderij met als thema de IJssel. De etsen van wilde ganzen vormen een ode aan de kunstenares die zich tijdens haar leven op bijzondere wijze heeft ingezet voor natuurbehoud langs de IJssel. Overvliegende ganzen staan symbool voor verbinding, geluk en vrijheid, hetgeen de Zorgtuin graag samen met jou viert tijdens de IJsselbiënnale.
Exposanten IJsselgeluk: o.a. Vera de Meester, Carla Kistemaker, Klaassien en Antoinette Kluwer.

Henk van Dort
Henk van Dort is de initiatiefnemer van de Zorgtuin Gorssel, samen met de vrijwilligers verzorgt hij de tuin en de tuinprogramma’s voor jong en oud.  Zorgtuin Gorssel is uitgekozen tot Icoonproject Gelderland, mooiste sociale groene project. Verbinding: mens, natuur en cultuur is het uitgangspunt. In 2013 initieerde de zorgtuin zeer succesvol het culturele project ‘Dichter bij de IJssel.’

Facebook: Zorgtuin Gorssel
Twitter: Zorgtuin Gorssel