Wordt de IJsselvallei ons energielandschap in 2030?

Architectuurcentrum het Rondeel
Educatieve expositie Ruimte voor de Rivier en de Energietransitie in het IJssellandschap
24.06.2017 - 02.07.2017

Twee culturele partners in Deventer, het Architectuurcentrum Rondeel en het Kunstenlab met de IJsselbiënnale, hebben in 2017 beiden het klimaat en klimaatverandering op het programma staan.

In 2015 heeft Deventer twee windmolens in bedrijf genomen. De energieopbrengst zonder CO2-belasting is de winst; de aanwezigheid van de windmolens in het landschap is voor velen het verlies, voor anderen een noodzakelijk kwaad.

Voor welke ingrepen in het landschap staan wij in de nabije toekomst nog meer?

Welke natuurlijke en schone energiebronnen (o.a. stroming van de rivier, wind- en zonnekracht) kan het Sallandse IJssellandschap bieden en kunnen wij benutten om in onze toenemende energiebehoefte te voorzien? Wat betekent het als Deventer in 2030 energieneutraal wil zijn? En heeft de burger in deze energietransitie nog iets te willen en te beschermen?

Architectuurcentrum Rondeel wil met haar aanwezigheid bij deze eerste IJsselbiënnale, de toekomst van de Energietransitie ter sprake brengen.

Het Rondeel doet dit door met inwoners van Deventer en bezoekers van de IJsselbiënnale in gesprek te gaan en daarmee een podium te bieden voor het uitwisselen van informatie en het delen van meningen en verwachtingen. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de grote uitdaging die Deventer zich heeft gesteld, namelijk ‘Deventer is in 2030 energieneutraal’.

Op de Verlaagde Wellekade staat een interactieve speltafel, waar je actief kunt meedenken over de inrichting van het Energielandschap in 2030.

Elke dag van 16.00- 17.00 uur wordt een specifiek thema uitgelicht en vertellen professionals uit het werkveld over gerealiseerde projecten en/of innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking. De sprekers hebben o.a. kennis van de technische ontwikkelingen die het mogelijk maken andere energiestromen in te kunnen zetten, natuur en milieu over de betrokkenheid van burgers bij de transitie.

Programma:
Iedere dag van 16:00 - 17:00 uur SpreekRuimte 

Zaterdag 24.06 De knop om: van gas naar groen
Door: Jantine Koppert - initiatiefbegeleider
Groninger Energie koepel 

Zondag 25.06 Windenergie in Deventer 
Door: Guido Bakema - o.a schrijver boek 'Alles over windenergie' Deventer Energie 

Maandag 26.06 Het riool als energieleverancier
Door: Simon Bos - consultant Riothermie & Omgevingswarmte
Tauw - advies en ingenieursbureau 

Dinsdag 27.06 Energie in beleid
Door: Frank Kranen - projectleider Overijsselse aanpak
Provincie Overijssel 

Woensdag 28.06 Energieopslag of waterstof
Door: Raphaël van der Velde - teammanager hernieuwbare energie
Witteveen + Bos  

Vrijdag 30.06 De blauwe kracht 
Inzending E.O. Wijersprijsvraag 2014-2015
De stedendriehoek naar een energieneutrale stedelijk regio
Door: Jeroen Bartels - 4M Advies 
Eelco Prent - bureau Prent-Advies Ontwerp Restauratie

Zaterdag 01.07 De energieweg - duurzame wegconcepten
Door: Mattijs Erberveld - innovatiecoördinator ruimte & duurzaamheid 
Rijkswaterstaat  

Zondag 02.07 Smartflower en zonne-energie
Door: Peter Ambachtsheer - directeur
Solar-systemen 

Iedere dag Waterkracht
Door: Oryon Watermill - energie uit stroming van de rivier 

Van 05.08.17 - 24.09.17 neemt Carin ook deel aan de IJsselbiënnale met de activiteit ‘Rivier van Klei’ 
Carin is tentoonstellingsontwerper, docent beeldende vorming en beeldend kunstenaar. Ze geeft cursussen en workshops ‘Intuïtief Boetseren’ in Deventer. Zie Salamander verbeeld en Salamander verbeeld.Op Rondeel Deventer en via Facebook Rondeel Deventer is het aanbod aan lezingen en andere activiteiten te vinden die het architectuurcentrum komende jaar organiseert rond thema Ruimtelijk impact van de Energietransitie op het gebouw, de stad en het landschap.

Architectuurcentrum Rondeel i.s.m. Carin Terpstra 
Architectuurcentrum Rondeel is een platform voor discussie, debat en kennisuitwisseling over ruimtelijke onderwerpen. De hoofddoelstelling van het  Architectuurcentrum Rondeel is het stimuleren van de belangstelling voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur bij het publiek, opdrachtgevers, beleidsmakers (van gemeente tot provincie), ontwikkelaars en bouwers.