Doesburg

Hanzestad
Turfhaven - linies - sluizencomplex
14.06.17 - 24.09.17

Doesburg is de meest zuidelijke Hanzestad langs de IJssel. Het stadje is ontstaan op een hoge rivierduin bij de samenvloeiing van de Oude IJssel en de IJssel. Door deze strategische ligging is Doesburg een belangrijke vestigingsstad geweest, onderdeel van de IJssellinie. Ook heeft Doesburg lange tijd een belangrijke economische en bestuurlijke functie. In 1447 treedt Doesburg toe tot de Hanze, wat vooral in het begin van de zestiende eeuw tot grote economische bloei leidt. Handel is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de inwoners. Doesburgse schippers vervoeren via de Rijn onder andere bier en textiel van en naar Duitsland.

De middelleeuwen zijn nu nog steeds tastbaar in Doesburg. Aan het stratenpatroon is geen eeuwen iets veranderd en veel oude panden staan er nog bij zoals ze toen ze werden gebouwd.

Oude IJssel
Doesburg ligt op het kruispunt tussen de Oude IJssel en de IJssel. Vanaf de kade van Doesburg zien we de IJsselbrug, die over de (nieuwe) IJssel loopt en geopend werd in 1952. Langs de Oude IJssel bloeide de Nederlandse ijzerindustrie op; de bodem in het Oude IJsselgebied is namelijk rijk aan ijzeroer van hoge kwaliteit. Aan de Barend Ubbinkweg (de weg tussen het centrum van Doesburg en het sluis- en stuwcomplex) bevindt zich een oude ijzergieterij: Gieterij Doesburg.

Turfhaven en linies
Aan de zuidkant van de kade van Doesburg is de Turfhaven te vinden. De haven heeft zijn naam te danken aan het turf dat hier met schepen aan wal kwam. Honderd jaar geleden kreeg de locatie een nieuwe functie als locatie van de betoncentrale. In de oude loods in de Turfhaven werden goederen opgeslagen en overgeslagen in tramwagons en over een smalspoor vervoerd naar Dieren en Doetinchem. De centrale is in 2010 ontmanteld. Nu is de voormalige haven een toeristische plek, met elementen uit het industriële verleden van Doesburg.

Stuwen- en sluizencomplex
Het stuwen- en sluizencomplex in Doesburg staat op het kruispunt van de oude IJssel en de IJssel. De sluis is gebouwd om schepen het hoogteverschil tussen de watergangen te laten overbruggen. De stuw reguleert de waterafvoer en zorgt ervoor dat het waterpeil in de Oude IJssel op tien meter boven NAP kan blijven. Dat peil is nodig om de Oude IJssel te kunnen bevaren. Uit het langzaam stromende water in het Doesburgse stuwen- en sluiscomplex zal op den duur energie worden gehaald. Het complex leent zich uitstekend voor het plaatsen van een waterkrachtcentrale van waaruit energie opgewekt kan worden.

Meer informatie over de stad Doesburg vind je op doesburg.nl