Criteria voor deelname activiteitenprogramma

De organisatie heeft een aantal criteria voor de beoordeling van de activiteiten binnen de eerste ronde opgesteld, die de kwaliteit en thema van het activiteitenprogramma waarborgen. We bespreken alle aanmeldingen op basis van deze criteria:

1. In hoeverre is de activiteit lokaal ingebed?

2. Hoe is de activiteit expliciet gelinkt aan de IJssel, thematiek en/of titel?

3. Valt de activiteit binnen de route van de IJsselbiënnale (en juist niet op één van de beoogde locaties van de Kunstroute)?

4. Wat is de inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van de activiteit?

5. Welke ondersteuning vanuit de IJsselbiënnale is gewenst voor de activiteit?

6. Wat is er nodig om de activiteit daadwerkelijk uit te voeren?

7. Is de activiteit interessant voor het publiek dat we met de kunstroute trekken, of trekt het een eigen publiek?

8. Wat is het verwachte publieksbereik (aard en omvang)?

9. In hoeverre is de activiteit een aanvulling op de rest van het programma? (Hier kijken we dus naar de balans tussen alle plannen.)