clip

Kunstwerken

TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID: kunst peilt de klimaatverandering in de IJsselvallei 

Tijdens de internationale kunstroute IJsselbiënnale 2020 verkennen beeldend kunstenaars de IJsselvallei tussen Doesburg en Zwolle. Welke effecten heeft klimaatverandering hier op het landschap en zijn bewoners? Wat kan er gedaan worden om effecten kleiner te maken of te voorkomen?  
Soms zoomen kunstenaars in op een plek in de IJsselvallei anno nu of uit tot ver over de landsgrenzen. Sommigen graven naar sporen in het fysiek en ruimtelijk geheugen of schetsen een mogelijke toekomst. Voor de 26 deelnemende kunstenaars is de IJsselvallei werk- en onderzoeksgebied, atelier, muze en podium. 

Naast de internationale buitententoonstelling, heeft de IJsselbiënnale een activiteitenprogramma gevoed door cultuurmakers uit de regio. Klik hier voor meer informatie.