Untitled #192

Aeneas Wilder

De Schotse kunstenaar Aeneas Wilder maakt indruk maakt met zijn monumentale houten sculpturen, vaak in de vorm van een koepel of als cirkelvormige architectuur. Ook de spiraal komt regelmatig in zijn installaties terug. Visueel sluit zijn werk aan bij dat van enkele kunstenaars uit Japan, waar hij regelmatig zelf verblijft. Je kunt denken aan de beroemde houten sculpturen van Tadashi Kawamata of aan het werk van de veel jongere Sachi Miyachi die voornamelijk woont en werk in Nederland.

Aeneas Wilder heeft ondanks dergelijke referenties een zeer eigen beeldtaal die doet denken aan meer westerse prehistorische vondsten. Zijn opmerkelijkste werken zijn zo opgebouwd dat ze door de zwaartekracht als zodanig overeind worden gehouden. Hij maakt dan geen gebruik van bevestigende hulpmiddelen.

Dat doet hij wel voor de koepelconstructie van larikshout die hij voor de IJsselbiënnale bouwt. Anders zou zijn beeld, dat drieënhalve maand in de openbare ruimte staat, kunnen instorten. De koepel is weliswaar een architectonisch bouwwerk, maar de vorm heeft ook een natuurlijk karakter. Bovenop de koepel groeit een boom. Daarmee verwijst Wilder naar het veranderende rivierlandschap. Bij overstromingen kunnen bomen tot hun kruin in het water staan terwijl bij grote droogte wortels bloot komen te liggen. Door de boom te verheffen boven het landschap, herinnert Wilder ons aan de verantwoordelijkheid die we als mensen hebben voor het behoud van de natuur. Hij laat zien dat de natuur tot op zekere hoogte kneedbaar is, maar dat die wel met respect moet worden bejegend. Hij richt in feite een monument op voor de boom. Zijdelings verwijst hij in zijn werk ook naar de bunkers van de IJssellinie die op het terrein van De Haere liggen.

Aeneas Wilder

aeneaswilder.co.uk

Making Off

Langs de route

Landgoed excursie De Haere Olst

Landgoed excursie De Haere Olst

17 juli 2017 - 27 augustus 2017

IJssellandschapssfeer

IJssellandschapssfeer

23 juni 2017 - 2 juli 2017

Atelier het Bouwhuis

Atelier het Bouwhuis

4 juni 2017 - 27 augustus 2017