Marilandica

Atelier Veldwerk

De beeldend kunstenaars Rudy Luijters (Nederland, 1955) en Onno Dirker (Nederland, 1965) werken sinds 2003 samen als Atelier Veldwerk. Met een onbevangen houding - ze noemen dat de methode van de ‘ongerichte blik’ - wordt de openbare ruimte of het landschap betreden. Bestaande, veelal verborgen kwaliteiten krijgen in hun analytische benadering nadrukkelijk betekenis. Er ontstaan op die wijze concepten om gegeven situaties beeldend te herwaarderen.

Op de landtong tegenover de Deventer binnenstad, bij de wijk de Worp, staat een grote populier. Onderzoek leerde dat het om de oudste Populus Canadensis ‘Marilandica’ in Nederland gaat: ‘de reus van de Worp’. Atelier Veldwerk stelt deze Canadese peppel, die waarschijnlijk in 1822 is geplant, centraal in hun voorstel voor de IJsselbiënnale. Het ontwerp bestaat uit de markering van de omvang van de boomkroon. Om deze ‘krooncirkel’ wordt de valcirkel van de boom gevisualiseerd met de aanplant van een loot van de boom. Want de bijna tweehonderd jaar oude populier gaat onherroepelijk vallen, binnen afzienbare tijd. Atelier Veldwerk maakt met dit poëtische werk de cyclus van groei, bloei, verval en nieuwe groei tot een permanente overdenking. Als een eerbetoon aan deze gigant die tweehonderd jaar lang zwijgzaam maar krachtig de talloze overstromingen én de ingrijpende herinrichting van het landschap heeft doorstaan. Hiermee wordt het bijna een rituele plek die uitnodigt het landschap te beleven.

Bijzonderheid: bij dit kunstwerk is een kleine tentoonstelling te zien in het IJsselhotel. Hier is ook een publicatie verkrijgbaar over achtergrond en uitgangspunten. Met dank aan: Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte Deventer, Gemeente Deventer, Stichting IJssellandschap en Rijkswaterstaat

Atelier Veldwerk

atelierveldwerk.nl

Referentiewerk

Langs de route

Theater, dans en muziekfestival Oeverloos

Oeverloos

17 augustus 2017 - 19 augustus 2017

Hoogmoed De wereld draait om mij, mijzelf en ik

Hoogmoed De wereld draait om mij, mijzelf en ik

7 juli 2017 - 3 september 2017

Museum De Waag

Museum De Waag

23 juni 2017 - 7 januari 2018