Informatie

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Stichting IJsselbiënnale  werkt nauw samen met ruim 70 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed en meer. 


Programma

Mieke ConijnKoen BrilJosien in ‘t Hof, Hellen Abma

Buitententoonstelling


Aan de samenstelling van de buitententoonstelling wordt nu gewerkt.
Naar verwachting zal vanaf het voorjaar ook informatie over het activiteitenprogramma online komen.

Organisatie

Mieke Conijn
Directeur

Guido de Vries
Projectleider

Koen Bril, Josien in 't Hof
Begeleiding en productie buitententoonstelling

In de loop van het voorjaar van 2019 wordt het verdere team samengesteld.