Over ons

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Het idee voor de IJsselbiënnale ontstond in 2013 naar aanleiding van een aantal projecten die Kunstenlab organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Rivier Deventer, festival Deventer op Stelten en de festivalintendant Alex de Vries. Die projecten én de inspiratie van voorbeeldprojecten Beaufort (Belgische kust) en Emscherkunst (Ruhrgebied Dld) vormden de basis het plan voor de IJsselbiënnale. 
Dankzij een investeringssubsidie van de provincie Overijssel en gemeente Deventer kon Kunstenlab samen met twee kwartiermakers het plan verder uitwerken en het draagvlak onderzoeken. Bij veel partners uit de regio leidde de ambitieuze plannen tot enthousiasme.
Twee jaar later, in 2016, kon het startschot ook daadwerkelijk gegeven worden. En inmiddels zijn we met een flink team bezig met de organisatie van dit mooie en complexe project.

Voor de organisatie van de IJsselbiënnale is inmiddels een aparte stichting opgericht. Stichting IJsselbiënnale werkt nauw samen met ruim 70 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed en meer.

Wij danken onze partners voor hun vertrouwen en de mooie samenwerking!

Programma

Koen BrilJosien in ‘t HofHellen Abma
Buitententoonstelling

Mieke ConijnHellen Abma, met advies van Nanda Janssen
Curatorenteam

Marike PoolIris van SenAnneleen Ypma – Diedering
Activiteitenprogramma

Henk HengeveldPim CoenenCatheleijne van de Vegte
Landschap, cultuurhistorie en routes 

Henk Hengeveld
IJsselcongres

Pien van de NieuwenhofIlona CoemansJosien in 'Hof
Educatie

Organisatie

Mieke Conijn
Directeur

Guido de Vries
Projectleider

Ankie van der Bijl, Andre Quekel
Allround support

Marjon van Tiel, Bert ter Horst, Lisa Bannink 
Pr & Communicatie 


Bestuur Stichting IJsselbiënnale

Henk Hengeveld, voorzitter
Mieke Conijn, secretaris/penningmeester


ANBI-status