Procedure van aanmelden en deelname

Aanmelding voor deelname aan het activiteitenprogramma van de IJsselbiënnale gebeurt in twee ronden. Allereerst wordt de kwaliteit van de ingediende activiteit beoordeeld. Ten tweede wordt gekeken hoe de activiteit gekoppeld kan worden aan andere ingediende activiteiten. We streven namelijk naar een activiteitenprogramma waarin de activiteiten wat meer gebundeld worden qua tijd en locatie. Hiermee is het aantrekkelijker voor bezoekers, omdat er meer te zien en doen is, én makkelijker in communicatie.

Deadline voor aanmelding is 9 januari 2020 om 9.00 uur.

We streven ernaar het hele programma half februari 2020 rond te hebben.