Resultaat 2017

De kunstwerken in de uiterwaarden maken weer plaats voor grazende koeien en het opkomende water deze winter. De eerste IJsselbiënnale trok circa 65.000 bezoekers uit het hele land. Een resultaat waar de organisatie met gepaste trots op terug kijkt. Naast veel enthousiaste bezoekers was de media-aandacht zeer groot en overwegend positief, zowel in de regionale pers als in de landelijke dagbladen.

IJsselbiënnale in de pers

Hieronder vindt u een overzicht van de eerste resultaten van de IJsselbiënnale 2017, onder meer op basis van een online enquete onder bezoekers die via de webshop hun tickets kochten. 

Infographic resultaat IJsselbiënnale 2017 

Aantal bezoekers

De eerste editie van de IJsselbiënnale werd bezocht door circa 65.000 bezoekers. Dit is een schatting, gebaseerd op een aantal tel-dagen op de route, bezoekerscijfers van locaties die bemenst werden door een suppoost, bezoekers aan de startpunten en VVV's en uit de online-ticketverkoop. Dit aantal is iets minder dan de prognose van 75.000 bezoekers. Naar verwachting speelt het relatief slechte weer in september hierin een rol.


Duur van het bezoek aan de IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale zette nadrukkelijk in op meerdaags bezoek. De route was opgedeeld in 4 fietsetappes en 8 wandeletappes. Uit een online enquête blijkt dat  60% van de respondenten de IJsselbiënnale in meerdere dagen bezocht. Ongeveer de helft van hen overnachtte ook in de regio.
Het hoge percentage meerdaags bezoek mét overnachting dat uit deze vraag blijkt, is waarschijnlijk niet representatief voor alle bezoekers: Het is te verwachten dat de kopers van een ticket via de webshop vaker dan gemiddeld van buiten de regio komen en daarom vaker kiezen voor een overnachting.

Aantal dagen bezoek IJsselbiennale

Manier van bezoek aan de IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is opgezet als fietsroute, met als alternatief om het evenement te voet te bezoeken. 70% van de bezoekers gebruikte inderdaad de fiets. Veel meer mensen dan verwacht (20%) bezocht de kunstwerken met de auto. Om aan deze trend tegemoet te komen, moest tussentijds een routebeschrijving worden gemaakt, omdat de route op de routekaart niet geschikt was voor auto's. Een bezoek aan de IJsselbiënnale met de auto heeft wel nadelige gevolgen voor de beleving van het landschap.

Manier van bezoek

Reden voor bezoek aan de IJsselbiënnale

De combinatie van de kunstwerken in het prachtige landschap van de IJsselvallei en de fiets als meest optimale vervoermiddel voor de route, heeft een brede doelgroep aangetrokken. Uit de cijfers blijkt dat deze drie factoren bijna even zwaar wogen voor de bezoekers, waarbij de kunstroute een duidelijke aanleiding vormde.

Reden van bezoek

Hoe werden de verschillende etappes bezocht?

De IJsselbiënnale-route kon in principe op elke locatie worden gestart. Voor het gemak heeft de organisatie hem in 4 etappes aangeboden. Uit de cijfers blijkt dat de meeste bezoekers in het zuiden startten en de de route stroomafwaarts bezochten. Uit de enquete blijken de bezoekers de etappes in afnemende mate van zuid naar noord bezocht te hebben: van ruim 70% op de etappe Doesburg-Zutphen tot ruim 50% op de etappe Wijhe-Zwolle. Deze afname heeft mogelijk te maken met de lengte van de totale route.

Deel van de IJsselbiennale

Bezoek aan het activiteitenprogramma

Ongeveer 20% van de respondenten bezocht, naast de kunstroute, ook andere activiteiten. 

Dit resultaat is waarschijnlijk niet representatief voor alle bezoekers: bezoekers uit de regio bestelden minder vaak dan bezoekers van daarbuiten een ticket via de webshop een ticket (deze enquete is alleen onder kopers via de webshop uitgezet). En juist mensen uit de regio bezochten - ook naar ervaring van de organisatoren van lokale initiatieven zelf - vaker dan gemiddeld een activiteit uit het activiteitenprogramma. bezoek lokale activiteit

Reden deelname aan activiteitenprogramma

Voor onze partners die een activiteit in het activiteitenprogramma organiseerden, was de drijfveer om samen met anderen de IJsselvallei op de kaart te zetten, de belangrijkste motivatie (ruim 70%). Ook de wijze waarop de IJsselbiënnale een podium bood voor een eigen activiteit met gezamenlijke pr, was een belangrijke reden voor deelname (ruim 60%). De IJsselbiënnale wilde ook verbinden. Deze doelstelling werd door de partners gedeeld en werd 55% genoemd als reden voor deelname.
Het minst vaak werd als reden aangegeven om de eigen omgeving kennis te laten maken met kunst en cultuur.


reden deelname IJB

Zou u de IJsselbiënnale aanbevelen aan anderen?

De eerste editie van de IJsselbiënnale is duidelijk in de smaak gevallen: bijna 90% van de respondenten geeft aan een bezoek aan de IJsselbiënnale aan te bevelen aan anderen. 

Een heel klein deel van de bezoekers (5%) is teleurgesteld en zou dit zeker niet doen. 

Aanbevelen

Conclusie IJsselbiënnale 2017

De eerste editie van de IJsselbiënnale lijkt hiermee zeer geslaagd. Bezoekers zijn enthousiast en vooral het concept van een hoogwaardige kunstroute in, en over dit landschap spreekt tot de verbeelding. Naast enthousiaste bezoekers blijkt ook uit de grote media-aandacht dat er ruimte is voor, en behoefte aan een dergelijk evenement in (Oost) Nederland.

Uitdagingen
Uit de enquête en andere signalen blijkt dat met name op het gebied van informatievoorziening nog een slag te maken is: de vindbaarheid van de kunstwerken kan nog beter, de locaties en planning van het activiteitenprogramma waren soms onduidelijk.

 De noodzaak van een ticket voor het bezoek aan de kunstroute blijkt niet duidelijk genoeg te zijn, waardoor er minder tickets zijn verkocht dan verwacht. Desondanks verwachten we het evenement ook financieel vrijwel dekkend te kunnen afsluiten.

Vervolg
We kunnen dan ook concluderen dat er voldoende aanleiding is om een vervolg te geven aan deze eerste editie. Of dit ook mogelijk is, is vooral afhankelijk van het vinden van voldoende financiële middelen: zowel van partners, overheden, sponsors en fondsen, als vanuit het publiek.

Nieuwsgierig hoe het verder gaat?
Houd ons in de gaten via de website, Facebook of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Meer weten?
Mocht u vragen hebben over de IJsselbiënnale en de resultaten, neem dan contact met ons op >>>