Downloads IJsselbiennale

Voor de 100% beleving van een aantal kunstwerken is het nodig om een app te downloaden

Lobke Meekes, IJsselveer

Download de IJsselveer app bij:
- Apple: Appstore: IJsselveer
- Android: Play Store: IJsselveer
Instructiefilm

Peter Ojstersek, IJsselchinampa
Zie hier foto's vanuit de IJsselchinampa 

Nathalie Bruys, Frequencies from the PAST & NOW & FUTURE and everything in between

Download hier de Soundwalk en folder met meer informatie over de soundwalk.