Monument – Ontmoetingen bij de wilg

Aan het einde van elke ontmoeting bij de wilg, wordt een tak van de wilg door de gesprekspartners gemarkeerd. In het najaar zal de kunstenaar Birthe Leemeijer deze takken afsnijden en gezamenlijk planten op een terp in de uiterwaarden van de IJssel. De bomen die daar uit zullen groeien, afkomstig uit de hele IJsselvallei, vormen samen een monument voor de tijd dat een virus ons leven veranderde.

moment 1