Organisatie

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Het team van IJsselbiënnale 2021 bestaat uit:

Team

Mieke Conijn – directeur, buitententoonstelling, partners
Guido de Vries – projectleider, communicatie, duurzaamheid
Marjolijn Dokter – productie, activiteitenprogramma
Ina Luitjens – productie
Kim Snijders – publieksprogramma, vrijwilligerscoördinatie
Koen Bril – buitententoonstelling
Josien in ’t Hof – buitententoonstelling, educatie
Henk Hengeveld – routes en landschap
Lisa Bannink – communicatie
Anke Heezen – activiteitenprogramma regio zuid
Mara de Baas – activiteitenprogramma regio midden
Annet van Mazijk – activiteitenprogramma regio noord
Marianne Firet – duurzaamheid
Bas Aukema – horeca, sales
Britt de Graaf – publieksprogramma en communicatie
Tita Polderman – publieksinformatie
Benjamin Smit – communicatie

Bestuur
Henk Hengeveld
Hetty Klavers
Marco Bod
Ton Jacobs

Vormgeving & communicatiestrategie
Bestwerk.nl
Bert ter Horst

Geschiedenis

Het idee voor de IJsselbiënnale ontstond in 2013 naar aanleiding van een aantal projecten die Kunstenlab organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Rivier Deventer, festival Deventer op Stelten en de festivalintendant Alex de Vries. Die projecten én de inspiratie van voorbeeldprojecten Beaufort (Belgische kust) en Emscherkunst (Ruhrgebied Dld) vormden de basis het plan voor de IJsselbiënnale.
Drie jaar later, in 2016, kon het startschot ook daadwerkelijk gegeven worden en in de zomer van 2017 vond de eerste editie succesvol plaats.

Voor de organisatie van de IJsselbiënnale is een aparte stichting opgericht. Stichting IJsselbiënnale werkt nauw samen met ruim 80 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed, marketing en meer.

Wij danken onze partners voor hun vertrouwen en de mooie samenwerking!

Conform de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-status publiceert Stichting IJsselbiënnale de volgende gegevens:

Contactgegevens

Stichting IJsselbiënnale
Havenplein 20
7411 ME  Deventer
0570 244002
info@ijsselbiennale.nl
RSIN 857171392

Bestuur

Henk Hengeveld, voorzitter
Hetty Klavers, secretaris
Ton Jacobs, penningmeester
Marco Bod, lid

Doelstelling

De stichting IJsselbiënnale heeft ten doel het bevorderen van het culturele klimaat en de zichtbaarheid van de IJsselvallei. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het periodiek vormgeven, organiseren en exploiteren van de IJsselbiënnale, een groot cultureel evenement met als basis een kwalitatief hoogstaande buitententoonstelling van beeldende kunst langs de IJssel, met zowel een culturele als recreatieve doelstelling.
Het evenement is toegankelijk voor zowel een breed publiek uit de regio zelf, als gericht op het trekken van nieuwe bezoekers naar de regio.

Beloningsbeleid

Voor de salariëring van directie en medewerkers die aan de IJsselbiënnale verbonden zijn, worden de richtlijnen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

De bestuursleden ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Ze ontvangen wel een vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten (statuten, artikel 4.8).

Jaarrekening

Hier kunt u de jaarrekening over 2019 downloaden.

Cultural Governance Code

Stichting IJsselbiënnale onderschrijft en volgt de CulturalGovernance Code voor Cultuur.