Organisatie

De IJsselbiënnale wordt georganiseerd door stichting IJsselbiënnale en is een initiatief van Kunstenlab.

Team

De IJsselbiënnale 2023 werd georganiseerd door:

Mieke Conijn – directeur, curator buitententoonstelling, fondsenwerving, partners
Josien in ’t Hof – curator buitententoonstelling en begeleiding kunstenaars, educatie
Koen Bril – curator buitententoonstelling en begeleiding kunstenaars
Marjolijn Dokter – productie buitententoonstelling
Ina Luitjens – productie buitententoonstellingen organisatie activiteiten
Arjuna Huis in ’t Veld – coördinator flankerend programma Nevengeul
Anke Heezen – flankerend programma
Annet van Mazijk – flankerend programma
Marianne Firet – flankerend programma
Hanna Jansen – flankerend programma
Henk Hengeveld – routes en landschap
Astrid van Loo – coördinatie vrijwilligers
Ingrid van Bergenhenegouwen – coördinatie communicatie
Britt de Graaf – communicatie en organisatie activiteiten
Isa Nijs – communicatie
Lisa Bannink – communicatie
Eva Schaap – communicatie (kunstvakpers)
Guido de Vries – IJsselcongres

IJB21

Het team van IJsselbiënnale 2021 bestond uit:

Mieke Conijn – directeur, buitententoonstelling, partners
Guido de Vries – projectleider, communicatie, duurzaamheid
Marjolijn Dokter – productie, activiteitenprogramma
Ina Luitjens – productie
Kim Snijders – publieksprogramma, vrijwilligerscoördinatie
Koen Bril – buitententoonstelling
Josien in ’t Hof – buitententoonstelling, educatie
Henk Hengeveld – routes en landschap
Lisa Bannink – communicatie
Eva Schaap – communicatie
Anke Heezen – activiteitenprogramma regio zuid
Mara de Baas – activiteitenprogramma regio midden
Annet van Mazijk – activiteitenprogramma regio noord
Marianne Firet – duurzaamheid
Bas Aukema – horeca, sales
Britt de Graaf – publieksprogramma en communicatie
Tita Polderman – publieksinformatie
Benjamin Smit – communicatie

De buitententoonstelling is samengesteld door Koen Bril, Mieke Conijn en Josien in ’t Hof, met advies van Hellen Abma, Peter de Rooden en Harco Rutgers.

Vormgeving & communicatiestrategie
Bestwerk.nl

 

Geschiedenis

Het idee voor de IJsselbiënnale ontstond in 2013 naar aanleiding van een aantal projecten die Kunstenlab organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Rivier Deventer, festival Deventer op Stelten en de festivalintendant Alex de Vries. Die projecten én de inspiratie van voorbeeldprojecten Beaufort (Belgische kust) en Emscherkunst (Ruhrgebied Dld) vormden de basis het plan voor de IJsselbiënnale.
Drie jaar later, in 2016, kon het startschot ook daadwerkelijk gegeven worden en in de zomer van 2017 vond de eerste editie succesvol plaats.

Voor de organisatie van de IJsselbiënnale is een aparte stichting opgericht. Stichting IJsselbiënnale werkt nauw samen met ruim 80 partners uit Oost-Nederland vanuit landschap, ruimtelijke ordening, overheden, Hanzesteden, cultuur, erfgoed, marketing en meer.

Wij danken onze partners voor hun vertrouwen en de mooie samenwerking!

infographic IJB21

Conform de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-status publiceert Stichting IJsselbiënnale de volgende gegevens:

Contactgegevens

Stichting IJsselbiënnale
Havenplein 20
7411 ME  Deventer
0570 244002
info@ijsselbiennale.nl
RSIN 857171392

Bestuur

Henk Hengeveld, voorzitter
Hetty Klavers, secretaris
Ton Jacobs, penningmeester
Claudi Groot Koerkamp, lid

Doelstelling

De stichting IJsselbiënnale heeft ten doel het bevorderen van het culturele klimaat en de zichtbaarheid van de IJsselvallei. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het periodiek vormgeven, organiseren en exploiteren van de IJsselbiënnale, een groot cultureel evenement met als basis een kwalitatief hoogstaande buitententoonstelling van beeldende kunst langs de IJssel, met zowel een culturele als recreatieve doelstelling.
Het evenement is toegankelijk voor zowel een breed publiek uit de regio zelf, als gericht op het trekken van nieuwe bezoekers naar de regio.

Beloningsbeleid

Voor de salariëring van directie en medewerkers die aan de IJsselbiënnale verbonden zijn, worden de richtlijnen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd.

De bestuursleden ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Ze ontvangen wel een vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten (statuten, artikel 4.8).

Jaarrekening

Hier kunt u de jaarrekening over 2021 downloaden. Vanwege het tweejaarlijkse karakter van de IJsselbiënnale is er geen aparte jaarrekening over 2022 en publiceren we begin 2024 de cijfers van 2022-2023.

Cultural Governance Code

Stichting IJsselbiënnale onderschrijft en volgt de CulturalGovernance Code voor Cultuur.