Privacy statement

Inleiding

Stichting IJsselbiënnale (hierna: “wij”) bewaart en gebruikt persoonsgegevens van haar bezoekers, betrokken kunstenaars, collega-organisaties, projectpartners, financiers en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze culturele activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren, ons publiek te bereiken en zo onze doelstellingen te bereiken en de besteding van publiek geld te verantwoorden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting IJsselbiënnale, we organiseren tweejaarlijks een internationale kunstroute met activiteitenprogramma langs de IJssel. Wij zijn gevestigd op het Havenplein 20, 7411 ME, in Deventer.

Over welke persoonsgegevens beschikken wij?

Wij bewaren de volgende persoonsgegevens: meestal alleen mailadres, soms voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Indien noodzakelijk beschikken we (bijvoorbeeld van klanten, leveranciers, financiers en personeel) ook over betaalgegevens, soms BSN-nummers, BTWen KvK-gegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Administratie

In onze administratie beschikken we over noodzakelijke gegevens voor het verrichten van betalingsverkeer, met daarbij de relevante contactpersonen.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven en uitnodigingen. Als je geen nieuwsbrieven of uitnodigingen meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven of via de link op onze website, telefonisch of per mail.

Publieksbereik

Ook maken wij voor Stichting IJsselbiënnale soms gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Twitter. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Deze kun je lezen via de link op onze website. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen of wil je inzicht in welke persoonsgegevens we van jou bewaren? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@ijsselbiennale.nl.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgen daarin de AVG-regels.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht bewaren en gebruiken wij de meeste gegevens voor het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van sommige taken schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met financiële software, webshop, een systeembeheerder, een cloud omgeving, en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Stichting IJsselbiënnale. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van Stichting IJsselbiënnale is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting IJsselbiënnale is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Vragen

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen via privacy@ijsselbiennale.nl. Wij helpen je graag verder.