Proeftuin Kunst+Landschap

Kunst en de noodzakelijke transitie van ons landschap

Kunst is een krachtig middel om complexe vraagstukken te verbeelden, te ervaren, bespreekbaar te maken en te begrijpen. Zo ook de complexe vraagstukken die spelen in ons landschap dat onder druk staat door de (noodzakelijke) transities voor een duurzame leefomgeving.

Kunstopdrachten
In het project ‘Proeftuin Kunst+Landschap’ hebben we samen met een aantal andere kunstorganisaties onderzocht hoe we beeldende kunst kunnen inzetten om deze transities mee vorm te geven, hoe de karakteristieke kwaliteiten van het landschap in deze regio zichtbaar gemaakt kunnen worden en hoe we bewoners en bezoekers hierbij kunnen betrekken.
Naast het delen van kennis en gezamenlijke publiciteit zijn tien tijdelijke kunstopdrachten gerealiseerd: vijf kunstwerken bij de IJsselbiënnale (van Sachi Miyachi, Alphons ter Avest, Birthe Leemeijer, Ole Nieling en een kunstwerk van Elmo Vermijs in opdracht van Kunstenlab), één bij Kunstwegen (door John Isaacs), een kunstproject van Het Koelhuis (door Louise te Poele) en één van ACEC (door Marcel Smink). Daarnaast zijn er twee kunstopdrachten ontwikkeld die deze zomer te zien zijn bij Sonsbeek Internationaal (door Jennifer Tee en Werker Collective).

Korte documentaire films
Van 6 kunsttrajecten is verslag gelegd in interviews met kunstenaars en belanghebbenden: eigenaren van de grond, opdrachtgevers etc. Samen geven deze filmpjes een mooi beeld van wat kunst kan betekenen in het landschap: qua impact, duurzaamheid, verbinding en bewustwording.

We hebben dit programma gerealiseerd dankzij bijdragen vanuit gemeente Zutphen, Apeldoorn en Deventer, provincie Overijssel en Gelderland en het rijk.

Ode aan het Landschap
De IJsselbiënnale en de Proeftuin Kunst+Landschap vallen prachtig samen met het landelijke themajaar ‘Ode aan het landschap’. Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen zet Ode aan het Landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap vol in de spotlight.