Proeftuin Kunst+Landschap

Stichting IJsselbiënnale is projectleider van één van de 15 landelijke proeftuinen die in 2019 zijn gestart om het culturele profiel van regio’s te versterken.
Wij richten ons op het onderwerp Kunst+Landschap.
Oost-Nederland is het podium voor drie grote internationale kunstevenementen: Sonsbeek, Into Nature en de IJsselbiënnale. Daarnaast is er de kunstroute Kunstwegen te zien. In de Proeftuin Kunst + Landschap werken deze vier cultuurorganisaties samen. De evenementen stemmen hun programma’s op elkaar af om elkaar te versterken en werken samen aan de profilering van de regio op het gebied van Kunst + Landschap. Daarnaast werkt Stichting IJsselbiënnale samen met ACEC, Het Koelhuis in Zutphen en Kunstenlab.

Kunst en de noodzakelijke transitie van ons landschap

Ons landschap staat onder druk door de (noodzakelijke) transities voor een duurzame leefomgeving. In deze proeftuin onderzoeken we in de praktijk hoe we beeldende kunst kunnen inzetten om deze transities mee vorm te geven, de betrokkenheid van bewoners te borgen en de bestaande waarden van de verschillende landschapstypes zichtbaar te maken en mee te nemen in toekomstige besluitvorming. 

Kunst is een krachtig middel om complexe vraagstukken te visualiseren, te ervaren en te begrijpen. We werken aan de volgende doelstellingen:

  • Door middel van kunst het landschap beter leren lezen, begrijpen en waarderen (met al haar actuele transities) door bezoekers en bewoners.
  • Door middel van kunst een bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals de ontwikkelingen van het landschap naar aanleiding van klimaatverandering.
  • Regionale samenwerking binnen de cultuursector én cross-overs tussen cultuursector en andere sectoren vanuit een project bestendigen.
  • De kennis en ervaring die is opgedaan in verschillende projecten bij de afzonderlijke partners inzetten om de profilering van de cultuurregio te versterken, met het landschap als verbinder en drager van identiteit en samenwerking.

Kunstwerken

Binnen de Proeftuin Kunst+Landschap wordt niet alleen kennis gedeeld, maar worden er ook 10 kunstopdrachten gerealiseerd: 5 bij de IJsselbiënnale (van Sachi Miyachi, Alphons ter Avest, Birthe Leemeijer, Elmo Vermijs en Ole Nieling), 1 bij Kunstwegen (van John Isaacs), 1 van ACEC (van Marcel Smink, dat in het najaar al is opgeleverd), 1 van Het Koelhuis (door Louise te Poele) en 2 bij Sonsbeek.